2017 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

2017 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
GÜNDEM


Belediye Meclisinin 2017 Aralık Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/12/2017-09:30

1- Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.11.2017 tarih ve E.8876 Sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımızın 2018 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.
3- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih ve E.8891 Sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi uyarınca Belediyemize ait İtfaiye aracı ile Van Büyükşehir Belediyesine ait Çekici Treyler ile Semi Treyleri takas edilerek bedelsiz olarak devir edilmeleri hususunun görüşülmesi.
4- Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih ve 601 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal ve kültürel gelişimlere katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan " Cennet Vatanım Türkiye " temalı 2. Fotoğraf Yarışmasında dereceye girecek yarışmacılara Belediyemiz tarafından ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,
5- Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih ve 225 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih ve 226 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 227 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 228 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 229 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 230 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 232 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 233 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 234 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,
14- Belediye Meclisinin 10.11.2017 tarih ve 240 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi ,
15- Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 235 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi,
16- Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 236 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,
17- Belediye Meclisinin 10.11.2017 tarih ve 238 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1970 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 17.07.2017 tarihinde kesinleştiğini belirtilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi ,
18- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarih ve 2383 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Alaköy Mahallesi parsel:4204 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 12.11.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi ,


Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı