2018 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

2018 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2018 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/07/2018-09:30

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2-  Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Mollakasım, Ayanıs, Yeşilsu, Halkalı, Döşeme ve Yaylıyaka mahallerinde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan insanların, bu faaliyet sonucu hayvan gübrelerini açık alanda biriktirmesi; bu alanlarda koku, sivrisinek üremesi, su kirliliği ve görüntü kirliliği gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden problemlere yol açmaktadır . Ayrıca biriktirme alanlarının dışında gelişigüzel atılan çöplerde çevre kirliliğine yol açmakta, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 163 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 164 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine yönelik Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde daha sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

5- Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 165 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırılarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artırılması hususunun görüşülmesi ,

6- Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 166 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

7- Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 167 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan Ticaret Odası ve Ticaret Borsası gibi kurumların ilimiz ticaretine katkısının araştırılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 169 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; Diyaliz hastaları ve engelli yatalak olan kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde meydana gelecek herhangi bir deprem ve afet olayında deprem ve afet toplanma alanlarının olup olmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

11- Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 172 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akar suyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi, 

12- Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarih ve 183 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;  

‘ÇTV ve İlan Reklamı’ ile ilgili hususun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhların tespiti yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 175 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 176 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

16-  Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarih ve 179 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2283, Parsel:1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 13.02.2018 tarih ve 071 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 06.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarih ve 180 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:718, Parsel:146 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.02.2018 tarih ve 097 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 06.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21011,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarih ve 181 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada: 1753, Parsel: 7 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.03.2018 tarih ve 111 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 30.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 04.05.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-15822,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2018 tarih ve 181 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi,

20- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2018 tarih ve 183 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada: 17, Parsel:61 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.02.2018 tarih ve 097 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı