2021 Mart Ayı Mutat Toplantısı

2021 Mart Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Mart Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/03/2021-10:30

 

 

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.02.2021 tarih ve E-80112341-040.05-867 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.02.2021 tarih ve 40 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi 0 Ada ve 1785 Parsel numaralı 4.313.236,00 m2’ lik mera taşınmazın, 2.000,00 m2’si Bölgenin ihtiyacına yönelik “Park, Fitness Aletleri, Koşu Parkuru ve Çocuk oyun alanı” olarak kullanılmak üzere halkın hizmetine sunmak, bölgenin sosyal alanlarını artırmak ve vatandaşların vakitlerini sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden talep edilmiş olup, adı geçen Müdürlüğün cevabi yazısında; bahse konu parselin tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.  Bu nedenle Beyüzümü Mahallesi 0 Ada ve 1785 Parsel numaralı 4.313.236,00 m2’ lik mera vasıflı taşınmazın tahsis amacı değişikliği işlemlerinin ilgili kurum tarafından yapılarak bu alanın Tuşba Belediye Başkanlığımıza “Park, Fitness Aletleri, Koşu Parkuru ve Çocuk oyun alanı” olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.02.2021 tarih ve 39 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 0 Ada ve 1873 Parsel numaralı 334.552,29 m2’ lik taşınmazdan, 25.000 m2’lik alan üzerinde, 1 adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, İkili Soyunma Odası ve 500 kişilik Portatif Tribün yapılması amacıyla, Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması,   Bahse konu taşınmaz vasfının Mera olması sebebiyle; tahsis işlemlerinin ilgili kurumlarca yapılması ve bu alanın, Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası olarak tahsisinin istenmesi hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi İskele Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m² ve 1.319,01 m²’lik ihdas taşınmazın, Abdulmutalip KARABACAK’ a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 47 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Belediyemize bağlı mahallelerin (eski köylerin) ve bu mahallelere bağlı küme evlerin (eski mezraların) “Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları” belirlemesi hususunun görüşülmesi,

7-Belediye Meclisinin 5.02.2021 tarih ve 50 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin Seyrantepe mahallesinde, özellikle halkın talebi üzerine park yapılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi,  sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 35 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

13- Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 40 sayılı kararı Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;  İlçemizin tarihi mekanlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 42 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sebeplere neden olacağı ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 43 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

20- Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı