2022 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

2022 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/08/2022-10:00

 

 

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.07.2022 tarih ve 232 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:978, parsel:164’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 525,81 m² ihdas taşınmazının, Seyid Furkan BARLAS’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık  Müdürlüğünün 21.07.2027 tarih ve 01 sayılı yazıları ile gündeme alınan “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin” görüşülmesi.

4- Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 187 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi Ada:1386 Parsel:9, Ada:1110 Parsel:6-7, Ada:1110 Parsel:6, Ada:1111 Parsel:4, Ada:1182 Parsel:9, Ada:1182 Parsel:8 nolu taşınmazların güney tarafında bulunan kadastro yolu ile imar yolu arasında uyuşmazlık bulunduğu ve mağduriyet yaşandığı bu sebeple imar yolunun kadastro yoluna kaydırılması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 196 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 1062 ada ve 283 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 68,99 m² ihdas taşınmazının, Tahsin TANCAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 197 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Altıntepe Mahallesi, ada:501, parsel:121’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 1880.47 m² ihdas taşınmazı İlhami UZUNYOL’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, ada:2091, parsel:54’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 324.37 m² ihdas taşınmazı Sinan CİHANGİROĞLU’na ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

8-Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 180 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Ekoloji Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde geri dönüşümü mümkün olan değerlendirilebilir atıkların diğer atıklardan ayrı biriktirip geri dönüşüme kazandırılması noktasında hangi aşamada olduğumuz konusunda çalışma yapılması ve bu atıkların doğaya gelişigüzel atılması sonucu ekolojiye olan etkilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi.

9-Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 193 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemizde birden fazla bölgede faaliyet gösteren çeşitli meslek gruplarının tespiti ve toplulaştırılması konusunda çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi.

10- Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 194 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Yılı denetim raporunda belediyemizin vergi gelirlerinin tahsilat oranının düşük olduğu; Belediyemizin vergi gelirlerinde tahsilat oranının artırılması için çalışma yapması hususunun görüşülmesi.

11- Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 195 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Meslek Odalarının Bölge ekonomisine yarar sağlayacak projeleri hakkında toplumu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi.

12- Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 199 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Doğal afetler kapsamında olan Bölgemizde heyelan riskinin olup olmadığının araştırılması ve heyelan riski var ise; heyelandan korunma yollarının araştırılması hususunun görüşülmesi.

13- Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 200 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin Ekonomik değerlerinin Bölge halkına ve Ülke ekonomisine kazandırmak üzere; Sığır ve Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve verilen kamu ve hibe desteklerinin topluma ulaştırılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

14-Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 203 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediye hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 204 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

16-Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 205 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;

İlçemizdeki imar yapıları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı hukuki sorunlu arazi, bina ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve bunlarla ilgili hukuki süreçlerin takibi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat ve icra dosya davaları ile ilgili çalışmaların yapılması ve mahkeme süreçleriyle ilgili hususların görüşülmesi.

17-Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 206 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortak projeler yapmak ve bu projelere katılımı arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 207 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde; bakıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak bunların ev temizliğinin yapılması ayrıca dışarıya çıkacak durumu olmayanların traş hizmetinin yapılması hususunun görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 208 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde; yardıma muhtaç ailelerin tespiti yapılarak gerek belediyemiz gerekse başka kurumların vasıtasıyla yardımlar yapılması için hususunun görüşülmesi,

20-Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 209 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde; Okulların tatil olmasıyla beraber gençlere yönelik olarak tiyatro, müze gezileri, sportif etkinliklerin düzenlenmesi ve yaz kurslarının açılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması hususunun görüşülmesi,

21-Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 210 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizin kırsal mahallelerinde hayvan sağlığına yönelik belediyemiz tarafından hangi çalışmaların yapıldığının tespiti hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

  Azad GÜLENGÜL
 Belediye Başkan V.