2018 Mart Ayı Mutat Toplantısı

2018 Mart Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                                        T.C.                                                 
                                                                                     VAN TUŞBA BELEDİYESİ
 
                                                                                                  GÜNDEM
 
 
Belediye Meclisinin 2018 Mart Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/03/2018-09:30
 
1- Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 21.02.2018 tarih ve E.12270 sayılı yazıları ile gündeme alınan “Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin” görüşülmesi.
3- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.02.2018 tarih ve 188 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerinin birleştirilerek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak düzenlenmesi hususun görüşülmesi ,
4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarih ve 489 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Tebrizkapı Mahallesi pafta; 97 Ada; 2310,  parsel; 263’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 112.35  m²  ihdas taşınmazın, Agit ERKEKER’e ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 374 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Ada; 487 parsel; 5’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 296,16  m²  ihdas taşınmazın, Burhanettin CENGER’e ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
6-Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarih ve 401 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi Pafta; K50C17C,  parsel; 2885’te mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 65,96 m² ihdas taşınmazın, (35338645760 TC Kimlik numaralı ve Baba adı Hasan olan), Fevzi ÖZGÖKÇE ve ortaklarına ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarih ve 463 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 89 Ada; 1147,  parsel; 13’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan  210,59  m²  ihdas taşınmazın, İlbeyi PINAR’a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2018 tarih ve 483 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi Parsel: 1874 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde 24 Derslikli Spor Lisesi,  200 Kişilik Pansiyon ve 1 Adet Spor Salonu binası yapımı planlandığı belirtilmektedir. Üniversite alanı olarak planlanan taşınmazın eğitim tesis alanı ve dini tesis alanına dönüştürülmesi için hazırlatılan 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği sürecinin uzun sürmemesi ve iki defa 1’er aylık askı süreçlerinin yaşanmaması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi talebinin görüşülmesi ,
9- Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;    “Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği’nin” görüşülmesi.
10- Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi, 
11- Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi ,
13- Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,
14- Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bitki örtüsü, yer altı ve yer üstü suyu, insan ve hayvan sağlığına zarar veren taş ocakları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen taş ocaklarının ortaya çıkardığı çevre ve siluet sorunları da çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi  
16- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen;  Belediyemizin Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliği’nden (VANÇEB) ayrılması hususunun görüşülmesi,
17- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun  görüşülmesi,
18- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun  görüşülmesi,
19- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:91, Ada:985, Parsel: 1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin 08.05.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, UİP-15822,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi ,
20- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:714, Parsel:6 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin 09.10.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, UİP-21011,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi ,
21- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi ,
22- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Pafta:185, Ada:720, Parsel: 953-957 nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,
23- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi parsel: 1155 nolu taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,
24- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 55 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi  Ağartı Mahallesi Ada:107, Parsel:342 nolu taşınmazın içinden geçen yolun kadastro paftasına işlenmesi hususunun görüşülmesi,
25- Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 59 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:90, Ada:956,  parsel: 114  nolu Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında otopark ve yol olarak planlanmıştır. Taşınmazda yol ve otopark alanı iptal edilerek, Resmi Kurum Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi,
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı