2020 Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

2020 Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

 

Belediye Meclisinin 2020 Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 21/12/2020-10:00

         

          

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih ve 122 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Tuşba Belediyesi İskele Sahil Bandı ve çevre Düzenleme Proje Yapım işine ilişkin anlaşmazlık Van 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/566 Esas ve 2020/482 nolu kararı ile Belediyemizin Yüklenici Firmaya toplamda ödenmesine hükmedilen 677.413.85 TL.nin kısmı Feragat  ettirilmesi amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (h) bendi uyarınca İdareye yetki verilmesi  hususunun görüşülerek  karara bağlanması,

3- Belediyemizin Kalecik Mahallesinde yapımı tamamlanan Toplum Yaşam Merkezinde kullanılmak üzere (mutfak, Spor ve el sanatları ) malzeme alımı için Kadın ve Aile Hizmetleri  Müdürlüğü Bütçesinden 350.000,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılması hususunun görüşülmesi,

                                                                   

           

 

   

Salih AKMAN

                         Belediye Başkanı