Belediye Meclisinin 2017 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2017 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2017 Nisan Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 03/04/2017-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.03.2017 tarih ve E.1263 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
3- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.03.2017 tarih ve 0667 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin “a” bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereği 3 Belediye Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca ihtisas komisyon üyelerinin seçimi.
6- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.
7- Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 07.03.2017 tarih ve E.1062 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 0677 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notunun görüşülmesi,
9- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 0683 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;90, Ada; 1327, parsel;234’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 140,51 m² ihdas taşınmazın, Süleyman KAYA’ya ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 0683 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;92, Ada; 14, parsel;6 ve pafta;92, ada;14, parsel 5 ’te mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 36,90 m² ve 561,56 m² ihdas taşınmazın, İzzettin BAYSAN ve ortaklarına ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2017 tarih ve 0697 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268, 269 ve 270’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m², 1.319,01 m², 352,02 m², 337,05 m² ihdas taşınmazın,Abdulmutalip KARABACAK’a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 53 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun
görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı bu manada korunmasının yapılıp veya yapılamayacağının araştırılıp incelenmesi hususunun görüşülmesi,
14- Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında gençlere yönelik maraton koşusu düzenlenmesi halinde gerekli düzenleme ve faaliyet yürütülmesi hususunun görüşülmesi,
16- Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesi Pafta:75, Ada: 133, parsel:18 nolu kayıtlı taşınmaz ve 1/1000 uygulama imar planında Tuşba İlçe sınırlarımız içerisinde kalan UİP-15822,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.
17- Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz ile Kamu kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalar olup olmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
18- Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,
19- Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
20- Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 62 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Şemsibey ve Seyrantepe mahallerinde semt pazarları ile ilgili yer tespiti çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
21- Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgâhlarının canlandırılıp, Pazar alanı ya da satış yerinin oluşturularak gençleri yönlendirmek; Mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına gerekli incelemenin yapılması hususunun görüşülmesi,
22- Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
23- Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti hususunun görüşülmesi,
24- Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde bakıma muhtaç yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
Doç.Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı