2018 Temmuz Ayı Karar Özetleri

2018 Temmuz Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2018         

KARAR NO:185

 

Tuşba ilçesi sahil köylerinde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan insanların bu faaliyet sonucu hayvan gübrelerini açık alanda biriktirmesi bu alanlarda koku, sivrisinek üremesi su kirliliği ve görüntü kirliliği gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden problemler ile ilgili olarak;  Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce 2872 Sayılı Çevre Kanunu dikkate alınarak saha da gerekli denetimler yapılmakta ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca yaz aylarının gelmesi ve piknik sezonunun açılmasıyla Temizlik İşleri Birimine bağlı ekiplerimiz tarafından her gün rutin olarak sahil temizlikleri yapılmaktadır. Gerekli noktalarda çöp konteynır sayıları arttırılarak hem vatandaşımızın memnuniyeti hem de oluşan koku ve görüntü kirliliği yok edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca sezon dışı haftada iki kere toplanan sahil kesimlerinin çöpleri yaz aylarında iki günde bir alınmaktadır. Konuyla alakalı komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2018         

KARAR NO:186

 

Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti edilmesi ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2018         

KARAR NO:187

 

Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.07.2018         

KARAR NO:188

 

Tuşba İlçemizde erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine yönelik Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, merkez ve kırsal mahallerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde  daha sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KARAR TARİHİ: 03.07.2018         

KARAR NO:189

 

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 03.07.2018         

KARAR NO:190

 

İlimizde bulunan ticaret odası ve ticaret borsası gibi kurumların ilimiz ekonomisine katkılarının araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.07.2018         

KARAR NO:191

 

İlçemizde ikamet eden yatalak, engelli ve diyaliz hastası kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:192

 

İlçemiz sınırları içerisinde meydana gelecek herhangi bir deprem ve afet olayında deprem ve afet toplanma alanlarının olup olmadığının araştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:193

 

Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:194

 

Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akarsuyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:195

 

İlan ve Reklam vergisinin 1. Taksiti Mart. Nisan. Mayıs;  2. Taksit Kasım ayında olmak üzere, 2 eşit taksitte ödenmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:196

 

Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhların tespiti yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:197

 

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2018         

KARAR NO:198

 

Kalecik Mahallesi Ada:2681 Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .  

 

KARAR TARİHİ: 05.07.2018         

KARAR NO:201

 

Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 05.07.2018         

KARAR NO:202

 

Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada: 17, Parsel:61 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 133 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, plan değişikliğinin 04.06.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2018         

KARAR NO:203

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1753, Parsel:7 numaralı taşınmaz için hazırlatılan UİP-15822,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2018         

KARAR NO:204

Meclis Üyesi Yaşar ELGÜN’nün, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınması uygun görülen; İlimizdeki meslek odalarının araştırılması ve söz konusu meslek odalarından Vatandaşlarımızın ne kadar faydalanabildiğinin araştırılması ile ilgili çalışma yapılması için Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2018         

KARAR NO:205

 

Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınması uygun görülen; İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesi için kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması, özellikle istasyon mahallesi Beyüzümü güzergâhında bulunan kapalı kanalların tespiti yapılarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve kurumlarıyla çalışılarak önlem alınmasıyla alakalı çalışma yapılması için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2018         

KARAR NO:206

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2015 Yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu  Tuşba belediyemizin de  proje ortağı olarak yer aldığı “Ayanıs Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi”   Proje sözleşmesinde taahhüt edilen çevre düzenleme, yürüme yolu ve çevre çiti iş kalemleri yapım işinin tamamlanması için ihtiyaç duyulan 200.000,00 TL.  ek ödemenin yapılmasına; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2018         

KARAR NO:207

 

Tuşba Belediyemize ait “15 Temmuz Şehitler Parkı” nda bulunan çok amaçlı salonun, kiralama ihale işlemi tamamlayıncaya kadar kamu yararı dikkate alınarak halkımıza hizmet sunulması amacıyla günlük kira tarife bedelinin 5.250,00 TL. olarak belirlenerek uygulanması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2018         

KARAR NO:208

 

            Meclis Üyesi Fevzi KARATAŞ’ın, Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarihli birleşiminde Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınması uygun görülen; ilçemizde evli ve çocuklu kadınların aile ve toplum içerisinde önemli yeri bulunmaktadır.  Ancak az sayıda olan söz konusu kadınlarımız sokak, mevki, mahallesine göre sosyal ekonomik,kültürel vs bir takım nedenlerden dolayı zaman zaman sıkıntı yaşamakla beraber belirli zaman içerisinde aileye, topluma ayak uyduramamaktadır.Bu durum çocuklara yansımakta aile içi huzuru baltalamaktadır. Artarak devam eden olumsuzluk komşular, akrabalar üzerinden toplumu olumsuz etkilemektedir. Bilinmekte olan çağımızın içe kapanmayla gelen bulaşıcı hastalığı, giderek artan ilgisizlik psikolojik travmalara yol açmaktadır. İntihara kadar varan sonuçlar istenmezse de var olan bir gerçektir. Bu durumun bitirilmesi ya da en aza indirilmesi için ilgili meclis komisyonunun çalışması, araştırması sonucu sadece kadınlara dönük etkinlerin yapılması yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin yanlış anlaşmalara mahal vermeyecek şekilde sahibi tarafından düzeltilerek daha sonraki aylarda Belediye Meclis Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.