2018 Mart Ayı Karar Özetleri

2018 Mart Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2018       

KARAR NO:60

Belediyemize ait sabit Pazar yerlerinde pazarcının uymakla yükümlü olduğu kuralları belirlemek, Pazar yerlerinin tertip, tanzim ve idaresi ile Pazar yerlerinde uyulması gereken asgari genel, teknik, hijyenik, fiziksel ve alt yapı şartları ile bu yerlerin kurulma, çalışma, yönetim ve işleyişine, satış yerlerinde sahip olması gereken şartlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2018       

KARAR NO:61

Belediyemizin daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet yürütülmesi amacı ile benzer hizmet alanlarında çalışan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetlerin, Kültür ve Sosyal Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerinin birleştirilerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma yönetmeliği olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 05.03.2018       

KARAR NO:62

İlimiz Tuşba ilçesi Tebrizkapı Mahallesi pafta; 97 Ada; 2310,  parsel; 263’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 112.35 m²  ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2018       

KARAR NO:63

İlimiz Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Ada; 487 parsel; 5’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 296,16  m²  ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 05.03.2018       

KARAR NO:64

İlimiz Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi Pafta; K50C17C,  parsel; 2885’te mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 65,96 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine,  oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2018       

KARAR NO:65

İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 89 Ada; 1147,  parsel; 13’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan  210,59  m²  ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:66

            Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması faydalı hale gelmesi Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;  

Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması faydalı hale gelmesi Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılarak ayrıntılı bir sunum ile meclisimizi bilgilendirilmesi amacıyla önergenin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:67

Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması faydalı hale gelmesi Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması, Mayıs ayının gelişiyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile alakalı 15 Temmuz Şehitleri Maraton Koşusunun uygula bilirliğinin araştırılması ve bu koşunun yapılma koşulları Ödül belirlenmesinin komisyonca çalışılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde ;

            Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması faydalı hale gelmesi Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması, Mayıs ayının gelişiyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile alakalı , 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri ve 15 Temmuz Şehitleri Maraton Koşusunun uyulabilirliğinin araştırılması ve bu koşunun yapılma koşulları Ödül belirlenmesine ilişkin önergenin  incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:68

            Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; 2017 yılı içerisinde ilçe sakinlerimize yönelik olarak eğitim ve kültür gençlik noktasında yapılan çalışmaların raporlarını Meclise bilgi verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

2017 yılı içerisinde ilçe sakinlerimize yönelik olarak eğitim ve kültür gençlik noktasında yapılan çalışmaların ayrıntılı bir sunum ile meclisimize sunmak üzere önergenin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:69

            Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; 2018 yılı yaz sezonu içerisinde okullarının tatil olmasıyla birlikte ilçemizde yaşayan gençlerimize yönelik olarak yapılması gereken sosyal ve sportif faaliyetlerin çalışılıp Meclise sunulması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

2018 yılı yaz sezonu içerisinde okullarının tatil olmasıyla birlikte ilçemizde yaşayan gençlerimize yönelik olarak yapılması gereken sosyal ve sportif faaliyetler ile ilgili önergenin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havale edilerek, önümüzdeki sezon bu gençlere nasıl bir faaliyet hazırladıklarını meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:70

            Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; 2017 yılı içerisinde İlçe sakinlerimize yönelik olarak eğitim ve kültür gençlik noktasında yapılan çalışmaların raporlarını Meclise bilgi verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

2017 yılı içerisinde ilçe sakinlerimize yönelik olarak eğitim ve kültür gençlik noktasında yapılan çalışmaların ayrıntılı bir sunum ile meclisimize sunmak üzere önergenin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:71

            Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçe sınırlarımız içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir afet ve deprem olayında alınabilecek önlem ve tedbirlerin belirlenmesi ve özel bir bütçenin yıllık olarak ayrılması hususunun araştırılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

İlçe sınırlarımız içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir afet ve deprem olayında alınabilecek önlem ve tedbirlerin belirlenmesi ve özel bir bütçenin yıllık olarak ayrılması hakkında yapılabilecek çalışmalarda bütçenin denge durumuna göre neler yapılacağını, meclisimizi bilgilendirilmesi için önergenin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:72          

            Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçe sınırlarımız içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir afet ve deprem toplanma alanlarının olup olmadığı yoksa bu alanlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmanın yapılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

İlçe sınırlarımız içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir afet ve deprem toplanma alanlarının olup olmadığı yoksa bu alanlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmanın yapılması hususunda meclisimizi bilgilendirilmesi için önergenin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:73

            Meclis Üyesi Ahmet KARATAŞ’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçe sınırlarımız içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve afet sonucunda Belediyemizin afete müdahale edebilme kabiliyetini makine ve ekipman, ekipmanın yeterli olup olmadığı araştırılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

İlçe sınırlarımız içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve afet sonucunda Belediyemizin afete müdahale edebilme kabiliyetini makine ve ekipman, ekipmanın yeterli olup olmadığı araştırılarak meclisimizin bilgilendirilmesi için önergenin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:74

            Meclis Üyesi Çetin EBİNÇ’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırlarında bulunan yapıların risk analizlerinin yapılıp afete dayanıklı olup olmadıklarıyla alakalı çalışmaların yapılıp riskli alan ve yapıların tespit edilmesi ile alakalı çalışmanın yapılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

İlçemiz sınırlarında bulunan yapıların risk analizlerinin yapılıp afete dayanıklı olup olmadıklarıyla alakalı çalışmaların yapılıp riskli alan ve yapıların tespit edilmesi ile alakalı çalışmanın yapılması hususunda gerekli bilgi ve belgelerin Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde  (AFAD) talep edilerek meclisin bilgilendirilmesi için önergenin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:75

            Meclis Üyesi Bahattin GÜNEŞ’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba İlçe sınırları içerisinde olan 59 köyün şimdi mahalle statüsünde olan köylerin talebi üzerine Tarım ve Çiftçi Kredisinde verilen 300 koyunun nasıl verildiğinin ne şartlarda verildiği Köylülerin bu konu hakkında bilgilendirilmesi, Tarım Komisyonun bir çalışma ve halka belediyemizin de ne katkı veririz. Onun çalışmasını komisyonun çalışması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

Tuşba İlçe sınırları içerisinde olan 59 köyün şimdi mahalle statüsünde olan köylerin talebi üzerine Tarım ve Çiftçi Kredisinde verilen 300 koyunun nasıl verildiğinin ne şartlarda verildiği ile ilgili olarak, Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde bilgi talebinde bulunmak üzere önergenin Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar  verildi.

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:76

Meclis Üyesi Yaşar ERGÜN’ün Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti için gerekli çalışmaları yapmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde ;

            Önergenin Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:77

            Meclis Üyesi Zeki YATKIN’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan;  Engeliler Komisyonu olarak daha önce tespiti yapamadığımız Yaylıyaka Mahallesi ve Döşeme Mezrasından Halkalı Mahallesinden çalışma yapacağımızdan Meclis tarafından yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların tespit edilerek mevcut olan engelliler ve engellilerin durumu ile ilgili olarak meclise sunum yapmak üzere önergenin Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:78

Meclis Üyesi Arif OFLAS’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan;  Tuşba İlçemiz erken yaşta  kız çocukların evlendirilmesine yönelik  Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü  tarafından, merkez ve kırsal mahallerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde daha  sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza  bu konuda daha faydalı olabilmek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü  ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:79

Meclis Üyesi Mustafa KARTAL’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması amacıyla mecliste görüşülmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

            Eko turizm çerçevesinde diğer faaliyet alanları da dahil edilerek ayrıntılı bir şekilde çalışma yapmak üzere önergenin Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Plan Proje Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2018       

KARAR NO:80

            Meclis Üyesi Mustafa KARTAL’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam bisiklet turu düzenlenmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

Tuşba Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam bisiklet turu düzenlenmesi ve düzenlenecek sağlıklı yaşam bisiklet turu düzenlemesi ile ilgili meclisi bilgilendirilmek üzere önergenin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.03.2018       

KARAR NO:82

Tuşba Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması idarenin tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, kullanma izni, ecrimisil ve tahliye işlerini kapsadığı hazine taşınmazlarına ilişkin yönetmeliğe uyumlu bir şekilde hazırlandığı tespit edildiğinden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca düzenlenen “Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği’nin”  kabulüne;  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.03.2018       

KARAR NO:83

          İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:84

İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve Hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği hususunda komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:85

İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:86

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:87

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların tespit edilerek detaylı bir araştırma yapılması ve ihtiyaçların tespiti konusunda komisyon çalışmalarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:88

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bitki örtüsü, yer altı ve yer üstü suyu, insan ve hayvan sağlığına zarar veren taş ocakları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen taş ocaklarının ortaya çıkardığı çevre ve siluet sorunları da çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapılması ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporlarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:89

Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliği (VANÇEB) tüzüğünün 34. Maddesi gereğince Birlikten ayrılması hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:90

Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan;  Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Tuşba Belediyesinde yaşanan 2011 deprem ve doğal afetinden sonra halka barınma amacıyla dağıtılan tüm çadır ve konteynır, Mevlana evleri ve hayvan barınağı için verilen çadırların komisyonumuzca bir sonraki herhangi bir afet durumunda halkımızın yararına tespitinin yapılması için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek

raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:91

Meclis Üyesi Zeki YATKIN’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan;   İlçemizdeki engellilerin eğittim ve okullaşma durumunun araştırılması, tespit edilen engellilerin anasınıf, ilk, orta ve lise durumlarının araştırılıp devamının sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Engelliler Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Engelliler Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip

toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:92

Meclis Üyesi Muzaffer BAŞTÜRK’ün Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin üretilmesinin yaygınlaştırılması, Halka yeni tarımsal ürün olarak tanıtıp halka sunulması, üretilmesi planlanan ürünlerin araştırılıp pazarının ve satışının araştırılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilerek

düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2018       

KARAR NO:93

Meclis Üyesi Necmettin ARSLANTOSUN’un Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Van’ın İran’a açılan Kapıköy sınır kapısında ilimize gelen turistlerin nasıl ağırlanacağı ve bilhassa ilçemize katkılarının neler olacağı ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilerek

düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Bilgi İşlem Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.03.2018       

KARAR NO:94

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP -15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .  

 

KARAR TARİHİ: 09.03.2018       

KARAR NO:96

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:91, Ada:985, Parsel:1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-15822,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

 

KARAR TARİHİ: 09.03.2018       

KARAR NO:100

Tuşba İlçesi  Beyüzümü Mahallesi  parsel:1155 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı bir kısmı ise olarak planlanmıştır. Taşınmazda planlanan 7 metrelik imar yolunun iptali talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

 

KARAR TARİHİ: 09.03.2018       

KARAR NO:101

 

Tuşba İlçesi  Ağartı Mahallesi Ada:107, Parsel:342 nolu taşınmazın içinden geçen yolun kadastro paftasına işlenmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 09.03.2018       

KARAR NO:103

Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 08.03.2018 tarih ve 031 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kalecik Mahallesi TOKİ yolu üzeri Süleyman 2. Sokak (toptancılar sitesi arkası) 1751 ada-parselde bulunan taşınmaz, Belediye Başkanlığımıza tahsis edilmiştir.  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Mezunları Derneğinin, Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının “Çocukların ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı” kapsamında mevcut taşınmazda “Mahalle Bilgi Evi Projesi”ni uygulamak istemektedir. Tuşba Belediyesi olarak projeye ortak paydaş olunması ayrıca ihtiyaç olması durumunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden 150.000,00 TL (YüzElliBinTürkLirası) ödenerek projeye eş finansman olunması hususunun kabulüne; OYÇOKLUĞU ile karar verildi.