2019 Mart Ayı Karar Özetleri

2019 Mart Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 04.03.2019

KARAR NO:40

Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1372-1373 nolu taşınmazlarda planlanan 7 metrelik imar yolunun, taşınmazları eşit bölecek şekilde kaydırılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 04.03.2019

KARAR NO:41

Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614 (eski 225 nolu parsel) taşınmazlarda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Van Büyükşehir Belediyesince görüşüldüğü ve karara bağlandığı belirtilmiştir . Söz konusu taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte eş zamanlı askıya çıkarılması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi uygun görülmüştür.

               

KARAR TARİHİ: 04.03.2019

KARAR NO:42

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2019 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Meclisi üyesi Arif OFLAS’ın, 31 Mart 2019 tarihine kadar seçilmesi, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçim sonrası belirlenecek Belediye Meclis üyelerinden birinin meclisçe seçilerek satış komisyonunda görevlendirilmesi uygun görülmüştür .

           

KARAR TARİHİ: 04.03.2019

KARAR NO:43

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Van Ticaret Borsası ortaklığı ile İlimizde kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) nin oluşumunda Belediyemizin Kurucu Üye olarak katılmasını, katılma payının % 6 olarak belirlenmesini, ilgili proje kapsamında doğabilecek her türlü masrafa hissemiz oranında (% 6) katılmayı, katılım payına tekamül eden 1 kişi ile müteşebbis heyetinde temsil edilmesi, alınan kararın bir suretinin Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına gönderilmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2019

KARAR NO:44

Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2019

KARAR NO:45

İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2019

KARAR NO:46

Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda komisyon çalışmalarının sonlandırılması uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 06.03.2019

KARAR NO:47

Van İli Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada/Parsel:1078/4, Ada/Parsel:1274/8 nolu parsellerin davalı olduğu, davalı parsellerin tespiti için aşağıda ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür.

            Buna göre;

 

SIRA NO /  ADI SOYADI:

           

  1.             Adem KIRAN            
  2.             Metin KOÇ                 
  3.             Mecit HAZAN                                                

            Gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ: 06.03.2019

KARAR NO:48

Engellinin hangi dalda etkin olabilecek ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 06.03.2019

KARAR NO:49

Deprem Riski Taşıyan ve Aktif Fay hatları üzerinde olan bölge tespiti için, İl Afet Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile görüşmelere devam edilerek gerekli araştırmaların yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine;  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2019

KARAR NO:50

Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.   

 

KARAR TARİHİ: 07.03.2019

KARAR NO:51

İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesine;  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07.03.2019

KARAR NO:52

İlçemiz sınırlarında bulunan marangozlar ve keresteciler sitesinin ilçemiz ekonomisine katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının yeterli görüldüğünden konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.03.2019

KARAR NO:53

İlçemizde bulunan Çarpanak adası ,Adır adası, Ayanıs kalesinin turizme kazandırılması için neler yapılabilir konusunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2019

KARAR NO:54

 Kırsal kesimdeki kadınlarımızın ticaret hayatına atılması ve sosyalleşmesi ile ilgili çalışma yapılması hususundaki komisyon çalışmaların nihayete erdiğinden; komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.03.2019

KARAR NO:55

Komisyon raporu; Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 38 sayılı kararları ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Sınırları içerisinde oluşturulması gereken ticari alanlarla ilgili arazide ve imar planında gerekli çalışmalar yapılmıştır. İmar Planındaki çalışmalarımızda geniş cadde güzergâhlarının konut alanı olarak planlandığı görülmüştür. İmar planında konut alanı olarak planlanan ve aşağıda isimleri belirtilen caddelerin ticari alan olarak planlanması hususunda Van Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesini meclisimizin takdirine arz ederiz.

1.İstasyon Caddesi(batısında bulunan ve cadde üzerinden cephe alan konut alanlarında)

2.Erçiş yolundan bağlantısı olan Fatih Caddesi ve devamında İstasyon Caddesine bağlanan Şairizi Sokak.

3.Terminal Caddesi           

4.Hıdırellez Caddesi ve cadde üzerinde bulunan halı sahanın batısında yeni açılan 20 metrelik yol güzergahı.

5.Defterdarlık Caddesi ve devamı olan Avcılar Sokak(Defterdarlık Caddesinden eski asfalt şantiyesine giden yol güzergahı)

6.Zeve Caddesinin tamamı

7.Kalecik Toki Yolu(TOKİ parsel sınırına kadar)

8.Özalp Yolu Üzeri(Çevre Yolu Plan sınırına kadar)

9.Bediüzzaman Caddesi

Denilmektedir.

Meclisimizce komisyon raporu üzerinde yapılan müzakere neticesinde; söz konusu ticari alanlarla ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; oy çokluğu ile karar verildi.