2019 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

2019 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                 T.C.                                        

                                                                 VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

 

GÜNDEM             

Belediye Meclisinin 2019 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/05/2019-10:00

 

                                                                                                                     

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Meclisinin 18.04.2019 tarih ve 64 sayılı kararına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.05.2019 tarih ve 207 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz 2018 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca görüşülerek karara bağlanması,

4- Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 25.04.2019 tarih ve E.1583 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımızca yürütmekte olduğumuz Kent Temizliği, Çöp Toplama, Taşıma, Süpürge ve Çevre Temizliği Hizmetimize 3 (üç) yıllık araç ihalesi yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

                         Salih AKMAN
                      Belediye Başkanı