2017 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Toplantı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Toplantı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ : 11.07.2017

KARAR NO: 156

 

Belediyemize ait Polatoğlu Mahallesi Ada:1042 Parsel:206-33-34-11-12-3-4-5-6-7 numaralı taşınmazlarda Belediye Hizmet Binamızın ve bazı Resmi Kurumların yapımı için tarafımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin proje yatırımlarının gecikmemesi ve dosyanın tek seferde askıya çıkması için sadece bu dosyaya mahsusen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Karar Yetkisinin, 5216 sayılı Kanununun 7/b maddesi gereği Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi uygun  görülmüştür. 

Gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.