İmar Tadilatı

#

İlçe sınırlarımız içerisinde yapılacak olan 1/5000 Nazım İmar Plan teklifleri ya da 1/5000 Nazım İmar Planını etkileyen 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişiklikleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmektedir. 1/5000 Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyen, üst ölçek plan kararlarına uygunluk gösteren; 1/1000 Uygulama İmar Planları ve bunlarda yapılacak değişiklikler Tuşba Belediye Meclisimizde görüşülüp karara bağlandıktan sonra 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi gereğince onaylanmak üzere Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmektedir. İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan ve Van Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan imar planları ya da değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince bir ay süreyle İmar Ve Şehircilik Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde ilana çıkarıldıktan sonra kesinleşmektedir.