İlkelerimiz

#

* İnsan odaklı hizmet,
* Katılımcı yönetim,
* Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
* Güvenilirlik,
* Hesap verilebilirlik,
* Adil ve dengeli hizmet,
* Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlılık,
* Çağdaş bir belediye,
* İnsan haklarını gözeten,
* Dezavantajlı kesimleri gözeten hizmet sunmak,
* Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan Sosyal bir belediye,
* Hayvan haklarından yana,
* Yerel ekonominin gelişimine katkı sunan,
* Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,
* Çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik,