Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/03/2017-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 02.03.2017 tarih ve 0452 sayılı yazıları ile gündeme alınan; ‘Refakatçi Misafirhanesi Kahvaltı talebi’ hususunun görüşülmesi,
2-Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.02.2017 tarih ve 0352 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 08.09.2016 tarih ve 185 sayılı Meclis Kararın düzeltilmesi hususunun görüşülmesi,
3- Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
4- Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti hususunun görüşülmesi,
5- Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı bu manada korunmasının yapılıp veya yapılamayacağının araştırılıp incelenmesi hususunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisindeki dezavantajlı ve üreten kadınlarımızın tespitinin yapılarak envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 08.02.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesi Pafta:75, Ada: 133, parsel:18 kayıtlı taşınmaz ve 1/1000 uygulama imar planında Tuşba İlçe sınırlarımız içerisinde kalan UİP-15822,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.
10- Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz ile Kamu kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalar olup olmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dahilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Şemsibey ve Seyrantepe mahallerinde semt pazarları ile ilgili yer tespiti çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
14- Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgâhlarının canlandırılıp, gençleri yönlendirmek; mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1653 kodu altında olan yapıların araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
Doç.Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı