2018 Ağustos Ayı Karar Özetleri

2018 Ağustos Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 07.08.2018         

KARAR NO:209

 

İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 89, ada; 1145, parsel; 81’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 656.80 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine  verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 07.08.2018         

KARAR NO:210

 

İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 87, ada; 1747, parsel; 11’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 235.72 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine  verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 07.08.2018         

KARAR NO:211

 

İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 88, ada; 1816, parsel; 3’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 287,02 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine  verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 07.08.2018         

KARAR NO:212

 

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; İlimiz Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi pafta; 193, ada; 679, parsel; 114’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 120.29 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine  verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 07.08.2018         

KARAR NO:213

 

Van İli Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi Parsel: 1757 nolu (eski 81 parsel) taşınmaz üzerinde ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ olarak imar plan çalışması yapılmak istenmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve aynı zamanda yatırımın gecikmemesi adına Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının sırası ile ilgili belediyelerde onaylanması süresinin uzun olması ayrı ayrı onama ve askı süreçlerini ile oluşacak iş yükünün azaltılması ve bir an önce hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girerek yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR TARİHİ: 07.08.2018         

KARAR NO:214

 

Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Parsel:135 numaralı Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ na ait taşınmazın imar planında yurt alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18.05.2018 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 09.07.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.      

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2018         

KARAR NO:215

 

UİP-15821,6  plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966 -68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2018         

KARAR NO:216

 

Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti edilmesi ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2018         

KARAR NO:217

 

          Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.  

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2018         

KARAR NO:218

         

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2018         

KARAR NO:219

 

İlçemizde ikamet eden yatalak, engelli ve diyaliz hastası kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:220

 

İlçemiz Şemsibey Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan “Nizami Halı Saha” nın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “Mesut ÖZİL” olarak isimlendirilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:222

 

Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:223

 

Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akarsuyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:224

 

İlimizdeki meslek odalarının araştırılması ve söz konusu meslek odalarından Vatandaşlarımızın ne kadar faydalanabildiğinin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesine;

İlçemizde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların ekonomik durumunun, ilçemize faydalarının araştırılması, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğu, ilimiz ve ilçemize katkısının nasıl daha fayda artırılacağına yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması için Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:225

 

İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesi için kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması, özellikle istasyon mahallesi Beyüzümü güzergâhında bulunan kapalı kanalların tespiti yapılarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilgili kurum görevlilerinin çalışmalarına katılıp hem destek vermek hem de incelemelerde bulunmak için komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:226

 

            Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhların tespiti yapılması ile ilgili alınan kararın Komisyon raporu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmasına; oy birliği karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:227

 

  Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:228

 

Kalecik Mahallesi Ada:2681 Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 09.08.2018         

KARAR NO:229

 

Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı Maliye Hazinesi’ne taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 10.08.2018         

KARAR NO:232

 

Van İli Tuşba İlçesi Arısu Mahallesi Ada:101, Parsel:76 nolu taşınmaz üzerinde ‘Güneş Enerji Santrali’ olarak imar plan çalışması yapılmak istenmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve aynı zamanda yatırımın gecikmemesi adına Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının sırası ile ilgili belediyelerde onaylanması süresinin uzun olması ayrı ayrı onama ve askı süreçlerini ile oluşacak iş yükünün azaltılması ve bir an önce hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girerek yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 10.08.2018         

KARAR NO:233

 

Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2281 Parsel:2-3 numaralı taşınmazların, imar planının Genel İdare ve Sosyal Tesisler Alanından; Emsal:2.00, Yençok:12.50 m İmalathane Tesis Alanı ve Trafo Alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18.05.2018 tarih ve 193 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 12.07.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. 3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 10.08.2018         

KARAR NO:234

 

Meclis Üyesi Fevzi KARATAŞ’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınması uygun görülen;  İlçe sınırlarında değişik sebepler sonucunda meydana gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 10.08.2018         

KARAR NO:235

 

Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 08.08.2018 tarih ve 78  sayılı yazıları ile gündeme alınan; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı kapsamında hazırlanan “Tuşba Güneş Enerjisi Fizibilite Çalışması” adlı projemizin uygulanmasında gerekli olan tüm Resmi iş ve işlemlerde başvuru sahibi kurumu temsilen tüm belgeleri ilzama ve imzalamaya, bankalarda hesap açma hesap kapatma gibi tüm işlemlerde Tuşba Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürümüz Ömer Fikret ŞAHİN’in yetkilendirilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.