Belediye Meclisinin 2016 Yılı Kasım Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2016 Yılı Kasım Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2016 Kasım Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/11/2016-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- 6085 ayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen ‘2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’ 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
3- Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 194 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde çok amaçlı spor tesisinin kurulması ve ilçemizde bulunan mahallelerde ne gibi spor kompleksi, spor tesisi olduğunu ve halkımızın sporla ilgisi ne olduğunu, hangi spor dalıyla ilgilendiğini araştırılması hususunun görüşülmesi,
4- Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 195 sayılı kararına istinaden; Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu raporunun görüşülmesi,
5-Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 196 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 06.10 .2016 tarih ve 197 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırlarımız içerisinde erozyona maruz almış veya toprak erozyon riski olan belediye arazileri ve mera vasfında olan arazilerin ağaçlandırılması için alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,
7-Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 198 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yapılması hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 199 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlimizde yaygın hale gelen madde bağımlılığı olan insanların yeniden topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi.
9- Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 200 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Daha önce Yumrutepe mezrası olan Küme evleri isminin Bahçelievler olarak değişmesi hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 202 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerinde ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunun görüşülmesi.
12- Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 203 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok ilgili olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğu hususun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 21.10.2016 tarih ve 205 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan pafta:93, ada:930, parsel:57 nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi,
14- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 3034 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 88 , Ada; 1817, Parsel; 8’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 452,73 m² ihdas taşınmazın satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususun görüşülmesi,
15-Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 3035 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 93 , Ada; 12, Parsel; 41’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 127,88 m² ihdas taşınmazın satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususun görüşülmesi,

Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı