2017 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

2017 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ


GÜNDEM
Belediye Meclisinin 2017 Kasım Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/11/2017-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 203 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun görüşülmesi,
3- Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 204 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,
4- Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
5- Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 206 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 207 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 208 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarih ve 216 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Meclisinin 10.10.2017 tarih ve 219 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 212 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarih ve 218 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Bakanlık Olurları ile onaylanan imarlı 5.000 hektarlık sahamızda Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunda
işlemlerin daha sağlıklı ve tek elden yürütülmesi için 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi gereği verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi hususunun görüşülmesi,
14- Belediye Meclisinin 27.10.2017 tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1970 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 17.07.2017 tarihinde kesinleştiğini belirtilmiş olup, UİP-28050,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 27.10.2017 tarih ve 224 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Topaktaş Mahallesi Ada:118, Parsel:11 de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan dosyası sunulmuş ve dosya 5216 sayılı kanun gereği Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında işlem gördüğü belirtilmiş olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin, askı süresini kısaltmak ve S.S.Tuşba Küçük Sanayi Sitesi(Marangozlar) Projesinin 2018 yılı yatırım programına yetiştirilmesi için Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi talebinin görüşülmesi,
16- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarih ve 414 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü’nün 038601 Yol Bakım ve Onarım Giderleri ödenek bütçesinden 1.000.000,00 TL’nin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Diğer Hizmet Alımları harcama kalemine aktarılması hususun görüşülmesi,
Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı