2020 Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

2020 Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

GÜNDEM     

Belediye Meclisinin 2020 Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/05/2020-11:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Sahil bisiklet yolu ve aydınlatma yapım finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden 3.000.000,00TL. Kredi talep edilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 55 sayılı kararları ile Nisan ayında görüşülmek üzere ertelenen Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

4- Yapı Denetim Müdürlüğünün kurulması ve Yapı Denetim Müdürü kadrosunun ihdası.

 

                          

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı