2021 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

2021 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 17/05/2021-10:30

 

1- Açılış ve Yoklama

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.04.2021 tarih ve 069 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz 2020 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca görüşülerek karara bağlanması,

3- Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 85 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, 87 pafta, 1137 ada ve 133 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 946,38 m² ihdas taşınmazın, Erdinç AYSAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

4-Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 91 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin Seyrantepe mahallesinde, özellikle halkın talebi üzerine park yapılması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sebeplere neden olacağı ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

6- Belediye Meclisinin 09.04.2021 tarih ve 104 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 99 sayılı kararı Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

  1. Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel: 199 nolu Ebi Beton İnşaat Harfiyat Nakliyat Madencilik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen konut alanı, kısmen konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazın fonksiyonu ve yapılaşma koşulları değiştirilmeden çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebinin görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilçemizde yer alan fakır mağdur ailelerin tespiti ve bu ailelere ne gibi yardımlar yapılabilir konularında gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan otogar kavşağı ile üniversite arasındaki boş parsellerde bulunan gelişigüzel dökülmüş hafriyatların düzeltilmesi hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Hakları Komisyonuna havale edilen; Bölgemize uygun sebze ve meyveler ile bostancılık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yapılması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması için çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Ekosistemi düzenleyen önemli faktörlerden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre içerisinde barındırmış olduğu faydalı bakteri ve mikroorganizmalarla verimsiz ve ölmüş olan toprağın yeniden hayat bulup canlanmasına ciddi bir katkı sağlar ve ekosistemi dengeler. Solucan gübresi hakkında ARGE çalışmalarının yapılıp bu konuda halkın bilgilendirilmesinin sağlanması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bahar mevsimin gelişi beraberinde üretim yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri domates fidesi ekimdir. Hem üretimi teşvik etmek hem de halkımızı bu ve benzeri konularda bilinçlendirmek için uygun maliyetle domates temin edilip Tuşba yöresine dağıtımı sağlanırsa faydalı olacaktır. Bu ve benzeri konularda çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması konularında çalışmalar yapması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması konularında çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı