2018 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

2018 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2018 Haziran Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/06/2018-09:30

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 136  sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 137 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemiz erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine yönelik Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde daha sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

4- Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 138 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırılarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artırılması hususunun görüşülmesi ,

5- Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 141 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

6- Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan Ticaret Odası ve Ticaret Borsası gibi kurumların ilimiz ticaretine katkısının araştırılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 154 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin gerekli çalışmaların hususunun görüşülmesi . 

8- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; Diyaliz hastaları ve engelli yatalak olan kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde meydana gelecek herhangi bir deprem ve afet olayında deprem ve afet toplanma alanlarının olup olmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 160 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 158 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akar suyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi, 

12- Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kalecik TOKİ’nin, Belediye Kanununun  9.maddesi gereğince “ 15 Temmuz Mahallesi” adıyla yeni bir mahalle oluşturulması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 139 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhların tespiti yapılması                 hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 150 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 151 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 152 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Melen Mahallesi Ada/Parsel:642/25, Ada/Parsel:648/6, Ada/Parsel: 647/1 numaralı taşınmazlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.02.2018 tarih ve 085 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 06.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmazlar için hazırlatılan UİP-21010,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 134 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi  Ada:710, Parsel:26 numaralı taşınmazda  planlanan 7 metrelik imar yolunun 5 metre güneye kaydırılması için hazırlatılan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 1092 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2283, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 13.02.2018 tarih ve 071 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 06.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 999 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:718, Parsel:146 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.02.2018 tarih ve 097 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 06.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21011,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 1248 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada: 1753, Parsel: 7 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.03.2018 tarih ve 111 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 30.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 04.05.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-15822,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı