2019 Nisan Ayı Karar Özetleri

2019 Nisan Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:57

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca, gizli oyla yapılan Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili seçiminde Meclis Üyesi Berken KIZIL KARABOĞA 1. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:58

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca gizli oyla yapılan Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili seçiminde Meclis Üyesi Münür MAVİŞ 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:59

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca, iki asil kâtip üyeliklerinin seçilmesi konusunun görüşülerek müzakere edilmiş olup; yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyelerinden Siracettin ÜNLÜ ve Azad GÜLENGÜL Asil Katip Üyeliğine seçilmişlerdir.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:60

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca, iki asil kâtip üyeliklerinin seçilmesi konusunun görüşülerek müzakere edilmiş olup; yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyelerinden Murat DARĞIN ve Mehmet Şirin OFLAS  Yedek Katip Üyeliğine seçilmişlerdir.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:61

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi (a) bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca, gizli oyla yapılan Üç Belediye Encümen Üye seçiminde Servet AKTAŞ (20 oy), Mizgin BOR (20 oy) ve Fırat LAÇİN (20 oy) alarak Belediye Encümen Üyeliğine seçilmeleri uygun görülmüştür.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:62

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, Kadın Komisyonu ve Ekoloji Komisyonu adı ile yeni iki ihtisas komisyonun kurulması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 17.04.2019

KARAR NO:63

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca,  komisyonların beş üyeden teşekkül edilmesi kabul edildikten sonra yapılan işari oylamada;  İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu, Kadın Komisyonu ve Ekoloji Komisyonuna aşağıda adı, soyadı belirtilen üyelerin seçilmesi uygun görülmüştür . Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI 17.04.2019

 

İmar ve Şehircilik Komisyonu

1- Ercan YILBOĞA

2- Hanım AKKUŞ

3-Orhan CİDAL

4-Siracettin ÜNLÜ

5-Azad GÜLENGÜL

Plan ve Bütçe Komisyonu

1-Fırat LAÇİN

2-Servet AKTAŞ

3-Hatice KİYE

4-Siracettin ÜNLÜ

5-Mehmet Şirin OFLAS

Hukuk Komisyonu

1-Murat KAÇMAZ

2-Servet AKTAŞ

3-Serap GÜVENÇ

4-Aziz DENİZ

5-Mehmet Şirin MARAL

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

1-İsmet TAN

2-Berken KIZIL KARABOĞA

3-Baha SOYYİĞİT

4-Mahmut EKİNCİ

5-Ümit KANAN

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu

1-Hanım AKKUŞ

2-Pakize DEMİR

3-Kemal YILDIRIM

4-Mehmet Şirin MARAL

5-Murat DARĞIN

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

1-İsmet TAN

2-Baha SOYYİĞİT

3-Berken KIZIL KARABOĞA

4-Mahmut EKİNCİ

5-Havva DURAN

Çevre ve Sağlık Komisyonu

1-Naci ENTEROĞLU

2-Devlet ÇİFTCİ

3-Fırat LAÇİN

4-Mehmet Şirin OFLAS

5-Nuri ARVAS

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu

1-Kemal YILDIRIM

2-Pakize DEMİR

3-Hatice KİYE

4-Zübeyir YILDIZBAŞ

5-Murat DARĞIN

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu

1-Ercan YILBOĞA

2-Hanım AKKUŞ

3-Orhan CİDAL

4-Siracettin ÜNLÜ

5-Azad GÜLENGÜL

Engelliler Komisyonu

1-Fırat LAÇİN

2-Ali DAYAN

3-Songül IŞIK

4-Nuri ARVAS

5-Mehmet Şirin MARAL

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

1-Naci ENTEROĞLU

2-Devlet ÇİFTCİ

3-Songül IŞIK

4-Mehmet Şirin OFLAS

5-Havva DURAN

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu

1-Pakize DEMİR

2-Münür MAVİŞ

3-Devlet ÇİFCİ

4-Mahmut EKİNCİ

5-Zübeyir YILDIZBAŞ

 

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu

1-Ali DAYAN

2-Münür MAVİŞ

3-Baha SOYYİĞİT

4-Zübeyir YILDIZBAŞ

5-Aziz DENİZ

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu

1-Serap GÜVENÇ

2-Mizgin BOR

3-Ali DAYAN

4-Aziz DENİZ

5-Ümit KANAN

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

1-Murat KAÇMAZ

2-Pakize DEMİR

3-Münür MAVİŞ

4-Azad GÜLENGÜL

5-Murat DARĞIN

Kadın Komisyonu

1-Songül IŞIK

2-Mizgin BOR

3-Berken KIZIL KARABOĞA

4-Havva DURAN

5-Murat DARĞIN

Ekoloji Komisyonu

1-Hatice KİYE

2-Kemal YILDIRIM

3-Naci ENTEROĞLU

4-Nuri ARVAS

5-Ümit KANAN

 

     

 

 

KARAR TARİHİ: 18.04.2019

KARAR NO:64

 

            5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2018 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili yapılan oylamada, konunun detaylı incelenmesi için,  Mayıs 2019 ayı toplantısında görüşülmesi uygun görülmüştür.

          Gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.