2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ: 03.01.2017
KARAR NO: 1
5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2017 yılı içerisinde meclisin tatil yapmamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 03.01.2017
KARAR NO: 2
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis’te grubu bulunan partilerin oy oranlamasına göre yapılan seçim sonucunda Salih BAKAN, Necmettin ARSLANTOSUN, Yaşar ŞALEM, Ahmet KARATAŞ ve Berken KIZIL KARABOĞA Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.
Gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bilgi için tüm birim müdürlüklerine tevdiine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 03.01.2017
KARAR NO: 3
İlçemiz Yaylıyaka, Halkalı, Döşeme ve Mezrası, Yeşilsu ve Mezrası, Güveçli Mezrasında komisyonca tespit edilen ihtiyaçların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce takip edilmesi, İlçemize bağlı kırsal bölgelerde sel ve taşkınlarda yaşanan sıkıntılar ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 03.01.2017
KARAR NO: 4
İlçemizde Engellilere yönelik engellilerin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği konusunda komisyonca mahalle bazında yapılan veritabanı anket çalışmalarına ilişkin komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 5
İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallelerimizde özellikle kadınların geçimlerinin zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânlarının sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlara daha çok hangi alanlarda iş imkânlarının oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyon çalışmalarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 6
Kentsel dönüşüm projesinin yapılacağı alanlar ile ilgili hususlarda komisyon marifetiyle yapılan yazışmaların takibi ve sonuçlandırılması amacı ile Komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 7
Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlemesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 8
Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde erozyona maruz kalan yerlerin olduğu ve bu yerlerin ağaçlandırılması için gerekli şartların oluşturulması ve kalan mahalle ve arazilerde ağaçlandırma ve erozyon riski olan bölgelerin tespitine yönelik komisyon çalışmalarının yeterli görüldüğü ve komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 9
İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları ile ilgili hususunda komisyonun çalışmalarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 10
Madde bağımlılığıyla mücadelede; madde bağımlılığının zararlarını, bu zararların kişiler, aileler ve toplumlar üzerinde yapacağı etkiler anlatılarak bu zararlardan korunma tedavi yöntemleri ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 11
Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması ile alakalı komisyonca düzenlenen raporun kabulüne; Komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 12
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerin ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporlarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 13
Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok ilgili olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğu hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.01.2017
KARAR NO: 15
Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan pafta: K50C23A3D/3A, ada: 2266-2265-2264, parsel: 1/2-1-1 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 05.01.2017
KARAR NO: 16
Bursa İli Mustafa Kemalpaşa İlçe Belediyesi ve Van İli Tuşba İlçe Belediyemizin kardeş belediye olması ile ilgili hususun müzakeresi neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “p” bendi çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek üzere Belediyemiz ile Bursa İli Mustafa Kemalpaşa ilçe Belediyesinin kardeş belediye olması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 05.01.2017
KARAR NO: 17
Suriye’nin Halep kentinde hükümet birlikleri ile terör örgütlerinin saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Halep bölgesinde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Belediyemiz bütçesinden 60.000. TL. Tutarında ayni yardım yapılması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.01.2017
KARAR NO: 18
İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.01.2017
KARAR NO: 19
Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.01.2017
KARAR NO: 20
Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı bu manada korunmasının yapılıp veya yapılamayacağı hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.01.2017
KARAR NO: 22
İlçemiz sınırları içerisindeki Dezavantajlı ve Üreten kadınlarımızın tespitinin yapılarak envanterinin oluşturulması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.01.2017
KARAR NO: 24
Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.01.2017
KARAR NO: 28
Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcuların için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.