Belediye Meclisinin 2017 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2017 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

                                       T.C.                                                 

                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

 

GÜNDEM

Belediye Meclisinin 2017 Haziran Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/06/2017-09:30

 

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih ve 1255 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’ye ödenecek maaşın belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primlerin Belediye Bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih ve 1251 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İmar Ücret Tarifeleri hakkındaki hususun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve 1152 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 87, Ada;808, parsel;8’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 139,99 m²  ihdas taşınmazın, Aytaç AYTİN’e ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve 1153 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi Pafta; 189, Ada;698, parsel;80’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 189,30 m²  ihdas taşınmazın, Abdulvahap ERDOĞANLI’ya ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarih ve 1263 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;88, Ada; 1816,  parsel;3’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 287,02 m²  ihdas taşınmazın, Osman KIRAN ve Ortaklarına ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 95 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile  Engelliler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 97 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korunmasının yapılıp  yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 98 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna  havale edilen;   Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna  havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması,  ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun  görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 100 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 101 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna  havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı ve bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ile hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması hususunun  görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 104 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen;    İlçemiz sınırları dâhilinde bakıma muhtaç yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 06.05.2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 106 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna  havale edilen; Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notunun  görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna  havale edilen; Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:61, Ada: 2055, parsel:2 nolu taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planında taks: 0.30, Kaks: 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. UİP-25499,1  plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

                                                                                              

 

 

   Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                                                                

       Belediye Başkanı