Meclis İhtisas Komisyonları

#

 

     

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI (NİSAN-2022)

 

 

 

İmar ve Şehircilik Komisyonu

1-Ümit KANAN

 2-Mahmut EKİNCİ

 3-Ayşe MİNAZ

4-Servet AKTAŞ

 5- Vehbi AKYÜREK

Plan ve Bütçe Komisyonu

1-Siracettin ÜNLÜ

 2-Azad GÜLENGÜL

 3-Murat KAÇMAZ

4-Hatice KİYE

 5-Hasan HANDİL

 

Hukuk Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

 2-Mehmet Şirin MARAL

 3-Fırat LAÇİN

4-Devlet ÇİFTÇİ

 5-Vehbi AKYÜREK

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

1-Siracettin ÜNLÜ

 2-Havva DURAN

 3-Naci ENTEROĞLU

4-Hanım AKKOŞ

 5-Hüseyin SOYALP

 

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu

1-Zübeyir YILDIBAŞ

 2-Mehmet Şirin MARAL

 3-Hanım AKKOŞ

4-Hatice KİYE

 5-Hüseyin SOYALP

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

1-Siracettin ÜNLÜ

 2-Havva DURAN

 3-Naci ENTEROĞLU

4-Songül IŞIK

 5-Fevzi BUDAK

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

1-Murat DARĞIN

 2-Nuri ARVAS

 3-Songül IŞIK

4-Pakize DEMİR

 5-Hüseyin SOYALP

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu

1-Murat DARĞIN

 2-Azad GÜLENGÜL

 3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

 5-Hasan HANDİL

 

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu

1-Ümit KANAN

 2-Mahmut EKİNCİ

 3-Münür MAVİŞ

4-Pakize DEMİR

 5-Vehbi AKYÜREK

Engelliler Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

 2-Nuri ARVAS

 3-Fırat LAÇİN

4-Devlet ÇİFTÇİ

 5-Fevzi BUDAK

 

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

 2-Nuri ARVAS

 3-Murat KAÇMAZ

4-Hatice KİYE

 5-Fevzi BUDAK

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu

1-Aziz DENİZ

  2-Mehmet Şirin OFLAS

 3-Kemal YILDIRIM

4-Orhan ÇİDAL

 5-Enver ERGİNYÜREK

 

Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonu

1-Aziz DENİZ

 2-Mehmet Şirin OFLAS

 3-Kemal YILDIRIM

4-Orhan ÇİDAL

 5-Enver ERGİNYÜREK

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

1-Aziz DENİZ

 2-Mehmet Şirin OFLAS

 3-Kemal YILDIRIM

4-Orhan ÇİDAL

 5-Enver ERGİNYÜREK

 

Yaşlılar ve Çocuk Hakları  Komisyonu

1-Havva DURAN

 2-Siracettin ÜNLÜ

 3-Naci ENTEROĞLU

4-Hanım AKKOŞ

 5-Hüseyin SOYALP

Ekoloji Komisyonu

1-Murat DARĞIN

 2-Azad GÜLENGÜL

 3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

 5-Hasan HANDİL

 

Bağımlılık Komisyonu

1-Nuri ARVAS

 2-Mehmet Şirin MARAL

 3-Münür MAVİŞ

4-Pakize DEMİR

 5-Fevzi BUDAK