2017 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ : 06.03.2017
KARAR NO: 51
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde SODES projesi kapsamında 2013 yılında açılmış olan ve ilimize bağlı ilçeler, ile Hakkari, Ağrı, Bitlis gibi komşu illerden sağlık kuruluşlarına gelerek tedavisi kayakta devam eden yatılı hastaların refakatçilerinin barındığı refakatçi misafirhanesinde kalan refakatçi misafirlerine 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri çerçevesinde günlük 60 kişiye kahvaltı verilebilmesi için gerekli malzeme ve gıda yardımın Belediyemiz tarafından yapılması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 06.03.2017
KARAR NO: 52
Belediye Meclisimizce alınan 08.09.2016 tarih ve 185 sayılı kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından mahalle adında sehven yanlış olduğu belirlenmiş olup ilgili meclis kararında belirtilen ‘Polatoğlu Mahallesi’ ibaresinin ‘Akköprü Mahallesi’ olarak düzeltilmesine; Gereği için Meclis kararının bir suretinin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 06.03.2017
KARAR NO: 53
İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 06.03.2017
KARAR NO: 54
Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığı araştırılıp incelenmesi hususundaki komisyon çalışmalarının belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.03.2017
KARAR NO: 55
İlçemiz sınırları içerisindeki Dezavantajlı ve Üreten kadınlarımızın tespitinin yapılarak envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 07.03.2017
KARAR NO: 56
Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.03.2017
KARAR NO: 57
Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcuların için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususundaki komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 08.03.2017
KARAR NO: 58
Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesi Pafta:75, Ada: 133, parsel:18 nolu taşınmaz ve 1/1000 uygulama imar planında Tuşba İlçe sınırlarımız içerisinde kalan UİP-15822,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 08.03.2017
KARAR NO: 59
Belediyemiz ile Kamu kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalar olup olmadığı ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 08.03.2017
KARAR NO: 60
İlçemizde ikamet eden 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 09.03.2017
KARAR NO: 61
Tuşba ilçe sınırlarımız dahilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 09.03.2017
KARAR NO: 62
Tuşba ilçesi Şemsibey ve Seyrantepe mahallerinde semt pazarları için yer tespiti ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 09.03.2017
KARAR NO: 63
İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgâhlarının canlandırılıp, Pazar alanı ya da satış yerinin oluşturularak gençleri yönlendirmek; Mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına gerekli incelemenin yapılması hususunda komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 09.03.2017
KARAR NO: 64
İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların nasıl olup olmayacağı, 1653 - 1655 ile kodu arasındaki yapıların nasıl olup olmayacağı araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 10.03.2017
KARAR NO: 65
Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti ile ilgili komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 10.03.2017
KARAR NO: 66
Belediye Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin, , Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarihli
birleşiminde Meclis Başkanlığına grubu adına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları dahilinde bakıma muhtaç yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna yetki verilmesi ile ilgili önergenin gündeme alınmasını müteakiben yapılan müzakereler neticesinde;
İlçemiz sınırları dahilinde bakıma muhtaç yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 10.03.2017
KARAR NO: 67
İlçe sınırlarımız içerisinde plansız alanlarda yapılacak olan ifraz-tevhid (beher metrekare için)işlemleri için 0.08 TL olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.