2023 Yılı Aralık Ayı Belediye Meclisi İhtisas Komisyon Raporları

2023 Yılı Aralık Ayı Belediye Meclisi İhtisas Komisyon Raporları

           

 

            TUŞBA BELEDİYESİ

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU

                                   

           Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarih ve 309 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen yazıda Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Hoşgedik Mevkii’nde faaliyet gösteren ve Van İline bağlı 13 ilçenin çöplerinin ayrıştırılıp değerlendirildiği Van Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin çalışma yönteminin, veriminin ve çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması için komisyonumuza yetki verilmiştir.

Komisyonumuz tarafından konu ile ilgili Aralık  ayı içerisinde, Tuba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Hoşgedik mevkiinde faaliyet gösteren Van Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sorumlu müdürü Çevre Mühendisi Serap BUCAK ile görüşme yapılmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da Van-Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan "vahşi depolama" alanı kapatılarak yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Entegre Katı Atık Tesisi, çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Katı atıklar tesise mesafesi uzak olan ilçelerde aktarma istasyonları vasıtasıyla tesise mesafesi yakın olan Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde ise çöp toplama araçları ile sevkedilmektedir.

Kent merkezi ve ilçelerden günde ortalama 640 ton çöpün getirildiği ve 75 personelin çalıştığı tesiste, son teknolojik makinelerle ayrıştırılan çöplerden elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup Meclis Başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunarak gereğini bilgilerinize arz ederiz.

                                                                                         

 

         Murat DARĞIN                             Nuri ARVAS                           Münür MAVİŞ

       Komisyon Başkanı                     Komisyon Başkan Yrd.                         Üye  

 

 

 

 

 

                         Pakize DEMİR                             Hasan HANDİL                         

                             Üye                                                  Üye               

 

 

 

 

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

EKOLOJİ KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 300 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen yazıda, İlçemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynakların fosil yakıtlarla kıyaslanarak ekolojiye olan etkileri ile ilgili çalışma yapılması için komisyonumuza yetki verilmiştir. 

Komisyonumuza verilen yetki çerçevesinde Aralık ayı içerisinde yapılan çalışma şu şekildedir; Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara nazaran çevre ve ekoloji dostu kaynaklardır. Bu kaynaklar hidro, jeotermal, güneş, rüzgar, odun, bitki artıkları, biyokütle,gel-git ve dalga şeklindedir. İlçemiz güneş enerjisi potansiyeli yönünden zengindir. Van İli Tuşba İlçesi yıllık 3.068 saatlik güneşlenme süresi ve 1.635 KWh/m2'lik ışınım değerlerine sahiptir. Teknik, coğrafi ve iklim parametrelerinin etkisi ile elektrik enerjisi üretim verimliliği açısından Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır.

            Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup Meclis Başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunarak gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

         Murat DARĞIN                             Nuri ARVAS                                Orhan ÇİDAL

       Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan Yrd.                                  Üye  

 

 

 

 

 

                           Ayşe MİNAZ                               Hasan HANDİL

                                   Üye                                                Üye                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU İLE DEPEM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU ORTAK RAPORU

 

 

İLGİ: 07.12.2023 tarih ve 308 sayılı Belediye Meclis Kararı.

KONU:  7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca ilçemizde Yangına Hassas Bölgeler ve İş yerlerinin tespiti hususu

KOMİSİYONU ÇALIŞMASI: Komisyonumuz öncelikle bu kanunun ilgili maddelerini incelemiştir. 7269 Sayılı Kanunun 2.Maddesinin 2.Fıkrasında şu ifadelere yer verilmiştir. “Mahalli şart ve özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.” Denilmiştir.

İtfaiye Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde,  Tuşba Bölgesinde çıkan yangınların genellikle ihmal kaynaklı olduğu; 2023 yılı içerisinde Alaköy de Ocak’dan sıçrayan ateşin Otları tutuşturması sonucu çıktığı Can kaybı olmadan söndürüldüğü; Ayrıca Bölgemizin Sanayi Ağırlıklı olması nedeniyle Bir çok işyerinde Münferit yangınlar çıkmıştır. Sanayi Siteleri ve Diğer iş yerlerinde Münferit Yangınlar çıktığı gözlemlenmiştir. Bu yerlerin İtaiye Müdürlüğüne yakınlığı nedeniyle sorun olmadan söndürülmüş ve Can Kayıpları yaşanmamıştır.

Kırsal Mahallelerimizin uzaklığından dolayı özellikle yaz aylarında bu Kırsal Mahallelerimize ve Tatil Bölgelerimizin çok olmaları ve Merkeze Uzak olmalarından dolayı buralarda tespitler yapılması gerekmektedir.

Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. OCAK ayı içerisinde de çalışmalarımızın devamına karar verilmesini ve gereğini Meclis Başkanlığına Saygılarımızla arz ederiz.

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU:

Sıracettin ÜNLÜ -  Azad GÜLENGÜL-   Fevzi BUDAK - Hatice KİYE-    İsmet TAN

Komisyon Bşk    Komisyon Bşk.Yrd.      Üye                   Üye                  Üye

 

 

DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU:

 

Aziz DENİZ      M.Şirin OFLAS         Enver ERGİNYÜREK       Servet AKTAŞ Komisyon Bşk –Komisyon Bşk.Yrd-                 Üye                                 Üye                   

 

 

Hanım AKKOŞ

      Üye      

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI KOMİSYONU RAPORU

 

 

 

İLGİ: 07.12.2023 tarih ve 316 sayılı Belediye Meclis Kararı.

KONU:

Komisyonumuza havale edilen; Tuşba bölgesinde bulunan Tarihi ve Turistik Eserlerin Turizme kazandırılarak Bölgemiz, Şehrimiz ve Ülke Ekonomisine kazandırılması için çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi.

KOMİSİYONU ÇALIŞMASI; Bu ayki çalışmalarımızda; Bölgemizde bulunan Urartular dan kalma dikili taşlar yani  AY TAKVİMİ tam bir hazine olmasına rağmen Hiçbir tarihi turistik yada Kent Rehberinde yer almamıştır. Yaptığımız araştırmada Maya takviminden sonraki en eski takvimlerden biridir.

 Bu çalışmalarımızda Ulaşılmayan ya da hiçbir şekilde Van Turizmine Kent Rehberine Kataloglarda yer almayan Bu dikili taşların Öncelikle İl Kültür Müdürlüğü ile görüşülerek yada buradan yazı yazılarak Van Turizm Rehberine Eklenmesi istenecektir.

Yine; Dikili Taşlar (AY TAKVİMİ) bölgesinin hemen yanında Batık Yer altı şehri bulunmaktadır. Bunların yapılacak çalışmalar ile Kent Rehberine ve Turizme kazandırılması gerekmektedir.

Komisyon Çalışmalarımız devam etmektedir. OCAK 2024 ayında da çalışmalarımızın devamına karar verilmesini ve gereğini Saygılarımızla arz ederiz.

 

 

 

   Aziz DENİZ                      Mehmet Şirin OFLAS                       Hasan HANDİL    

Komisyon Başkanı                 Komisyon Bşk.Yrd                                  Üye                    

 

 

 

 

                                 Servet AKTAŞ                             Hanım AKKOŞ

                                        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

EKONOMİK DEĞERLER VE TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORU

 

KONU; İlçemizde turizme kazandırılamayan ve ekonomik olarak aktif ve geliştirilebilecek değerli turizm alanlarında işgücü artırımı ve gelişiminin planlanması, projelendirilmesi ile ilgili çalışma yapılması.

      07/12/2023 tarih ve 317 sayılı meclis kararınca ilçemiz meher kapı turizm alanının aydınlatma ve turizme kazandırılası ile ilgili proje çalışmalarımızda,almış olduğumuz meclis kararında ilgili müdürlüğün ismi ve görevlendirilmesi ile ilgili net bir açıklama zikredilmediği için çalışmalarımızda ilgili teknik personelin görevlendirilmesi yapılamamıştır.

      Plan proje müdürlüğümüzün meher kapı aydınlatma ve turizme kazandırılması projesinde görevlendirilmesi, gerekli teknik komisyon un oluşturulması, ve ilgili diğer resmi kurumlar ile yazışmalar yapması konusunda yetkilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

 

Ümit KANAN                                   Nüsret YILDIZ                     Vehbi AKYÜREK

Komisyon Bşk.                           Komisyon Başkan Yrd.                           Üye

 

 

 

 

           

            Fırat LAÇİN                                                             Ali DAYAN

                   Üye                                                                          Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

TARIM ORMAN VE KIRSAL HİZMETLER KOMİSYONU RAPORU

 

 

 

    KONU; İlçemizde bitkisel üretim, hayvancılık,gıda ve süt ürünleri sektöründe girişimciliği destekleyen projeler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi alıp ilçemiz insanına bilgi sunma konusunda çalışmalar yapılması .

        Komisyonumuz içinde çalışma yaptığımız ay DAKA (doğu anadolu kalkınma ajansı) il temsilciği ile görüşmeler yapmıştır.Her yıl  ocak-mart ayları arasında kurumlarına ait internet sayfasından destek programlarını sunduklarını ilan ettiklerini ve %90 a varan hibe destekleri ile bölgede birçok projeye destek verdikleri tarafımıza bildirilmiştir.

bölgemizde yapılan bu projeler sırasıyla

-Van otlu peynirinin eski usulle tekrar küp dediğimiz kaplar içerisinde yere gömülüp saklanıp tekrar satışa sunulması ile ilgili proje

-Gevaş arıcılık destek projesi

-Bahçesaray ceviz  ve bal paketleme projesi

-Muş-kadın girişimciler tarafından kurulmuş sera-konserve-kuru sebze projesi

-Muş üç boyutlu tasarım atölyesi

-Hakkari tekstil atölyesi

-Hakkari de engellilerin sosyal hayata entegresine yönelik seramik atölyesi-ahşap işleme ve resim atölyesi projesi

-Muş yün ürünleri işleme  atölyesi -Kadın girişimciler

-Adilcevaz ceviz paketleme ve marka değerinin arttırılması projesi

            Minimum değeri bir milyon, maximum değeri beş milyonu aşmayacak şekilde ,özellikle yöresel ürünlerin üretim -paketleme ve satışına yönelik SOGEP (sosyal gelişmeyi destekleme )projesi kapsamında projelere desteğin olduğu, kar amacı gütmeyen dernek vakıf ve belediyelere de bu tür desteklerinin olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

         Komisyonumuz  konu ile alakalı diğer kurum ve kuruluşlar ile de görüşmeler yapacağından çalışma yetkisinin devam etmesini talep etmektedir,gereğini meclisimizden arz ederiz.

 

 

          

     ÜMİT KANAN                            NUSRT YILDIZ             VEHBİ AKYÜREK               

           Başkan                                      Başkan Yrd.                               Üye

 

 

 

                          

                      FIRAT LAÇİN                                   ALİ DAYAN

     Üye                                                                Üye

 

 

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

ENGELLİLER KOMİSYONU İLE SOSYAL HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU ORTAK ÇALIŞMA RAPORU

 

 

KONU: Engelliler komisyonu  ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu    ARALIK  ayı ortak çalışma raporu ve komisyon çalışmalarının devamına yetki verilmesi

Engelliler komisyonu  ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu    ARALIK  ayında aşağıda belirtilen çalışmaları yapmıştır.

Komisyonlarımız belediyemizin kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürütmektedir. İlçemizin  SEYRANTEPE, ALTINTEPE, ŞEMSİBEY, ve AKÇİFT mahallelerinde müdürlüğümüz ile beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda  tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan 2   engelli tespit edilmiştir.

Komisyonlarımız belediyemizin kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile geriye kalan mahallerde de çalışma yapılmasını uygun görmüş ve komisyon çalışmalarının OCAK ayında da devam edilmesinin uygun olacağı kanaatine varmıştır.

Engelliler komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması için, komisyonların devamına yetki verilmesini talep etmekteyiz.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.

 

 

ENGELLİLER KOMİSYONU;

 

Zübeyir YILDIZBAŞ                       Nuri ARVAS                          Devlet ÇİFTÇİ

Komisyon Bşk.                         Komisyon Başk.Yrd.                          Üye

 

 

 

 

Murat KAÇMAZ                       Hasan HANDİL

            Üye                                        Üye                           

 

 

 

SOSYAL HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYUONU;

 

 

  Mahmut EKİNCİ                     Mehmet Şirin MARAL                Enver ERGİNYÜREK

   Komisyon Başkanı                          Başkan Yrd.                                     Üye

 

 

                                                          

Baha SOYYİĞİT                                Kemal YILDIRIM

       Üye                                                         Üye

 

 

 

 

 

TUŞBA BELEDİYESİ

YAŞLILAR VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU RAPORU

 

 

İLGİ: 07.12.2023 tarih ve 313 sayılı Belediye Meclis Kararı.

K  O  N  U    :  Komisyonumuza havale edilen; Bölgemizde çocukların kötü alışkanlıklar edinmeden; Topluma yararlı konularda; Başta Spor olmak üzere toplum yararına  konulara yönlendirilmelerini sağlamak hususunda çalışmalar yapılması  hususunun görüşülmesi.

KOMİSİYONU ÇALIŞMASI   : Komisyonumuza havale edilen ve yukarıda belirtilen konu ile ilgili olmak üzere; Daha önceki aylardaki yaptığımız çalışmalarda;  VANGÖLÜ YELKEN SPOR KULÜBÜ Derneği ile çalışmalarımızın devam ettiği Toplum yaşam merkezinde Yer mekan ve saatleri konusunda anlaşarak. Kültür Müdürlüğümüzün organizasyonu ile Hafta sonlarında İlkokul çağından başlamak üzere Orta ve Liselere yönelik Karma ve Teorik olarak  özellikle; YELKEN, OPTİMİST, YÜZME, gibi spor dersleri verilecektir.

Kültür Müdürlüğümüz ile yapılan görüşmeler neticesinde Sadece yukarıda belirtilen Spor faaliyetlerinin dışında Atletizm gibi sporlarında bu çalışmalara katılması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Tüm Mahallelerimizde yaygın olarak duyurular yapılmıştır. Bu duyurular neticesinde Kültür Müdürlüğü ile Kayıtlar ve gidiş gelişleri için gerekli şartlar oluşturulacaktır.

Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. OCAK ayında da çalışmalarımızın devam etmesi için Komisyonumuza yetki verilmesini ve gereğini Saygılarımızla arz ederiz.

 

 

   Aziz DENİZ                              M.Şirin OFLAS                      Vehbi AKYÜREK      Komisyon Başkanı                    Komisyon Bşk.Yrd                            Üye                    

 

 

 

                      Servet AKTAŞ                               Hanım AKKOŞ

                               Üye                                             Üye