2022 Nİsan Ayı Mutat Toplantısı

2022 Nİsan Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Nisan Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/04/2022-09:30

                                                                                 

1-Açılış ve Yoklama.

2- 3 Daimi Encümen üyenin gizli oyla seçimi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması, kaç komisyon olacağının belirlenmesi ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2021 yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

5- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.03.2022 tarih ve 69 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yöneyimi ve Kontrol kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17.03.2022 tarih ve E-31792476-000-8769-77 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi 0 Ada, 2802 Parsel numaralı 779.262,64 m²’lik taşınmazdan, 25.000,00 m²’lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından “Sokak Hayvanları Bakımevi” olarak yapılması planlanmaktadır. Tuşba Belediyemize tahsisinin yapılmasını talep etmekteyiz. Bahse konu taşınmaz vasfının Mera olması sebebiyle; Tahsis işlemlerinin ilgili kurumlarca yapılması ve bu alanın, “Sokak Hayvanları Bakımevi” yapılması için tahsisinin istenmesi hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.03.2022 tarih ve 81 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Arısu Mahallesi 101 Ada ve 80 Parsel numaralı mera taşınmazında bulunan Güneş Enerji Santralinin altyapı ve sulama kanal drenaj sistemleri için, civarda bulunan sulama kanallarına yağmur sularının tahliyesinin yapılması için, Arısu Mahallesinde bulunan 101 Ada ve 79 Parsel numaralı mera taşınmazın, Tuşba Belediyemize tahsisinin yapılmasını talep etmekteyiz. Bahse konu taşınmaz vasfının Mera olması sebebiyle; Tahsis işlemlerinin ilgili kurumlarca yapılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.03.2022 tarih ve 93 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlçemiz merkezinde hızla artan nüfus neticesinde değişen ihtiyaçlar, görüntü ve ses kirliliğinin önlenmesi amacıyla sınırlarımızda faaliyet gösteren Van Hububatçılar Sitesi iş yerinin taşınması zaruri bir hal almıştır. Beyüzümü Mahallesi, 1886 parselde yer alan 140.000,00 mlik mera vasıflı taşınmazın Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılmasını talep etmekteyiz. Bahse konu taşınmaz vasfının Mera olması sebebiyle; tahsis işlemlerinin ilgili kurumlarca yapılması ve bu alanın, “Van Hububatçılar Sitesi” yapılması için tahsisinin istenmesi hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 94 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van ili, Tuşba ilçesi, Mollakasım Mahallesi 169 Ada, 88 parselde, 50.000,00 m2 taşınmaz üzerine kurulu olan vatandaşlarımıza hizmet amacı güden Mavi Bayraklı Halk Plajı ikinci etabıyla birlikte 2022 yılına hazır hale getirilmiştir. Mavi Bayraklı Halk Plajının belirli kriterleri uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kriterlerin çoğunda sağlık, temizlik ve güvenlik ön plandadır. Bu kapsamda Mavi Bayraklı Halk Plajında, yanıcı – yakıcı maddeler kullanılmaması,  vatandaşlarımızın dumandan olumsuz etkilenmemesi, alanda bulunan yeşil alan ve ağaçların zarar görmemesi için mangal yakma ve semaver tarzı uygulanmaların yasaklanması zaruri bir hal almıştır. Diğer taraftan Mavi Bayraklı Halk Plajının piknik ve mesire alanı statüsünde olmaması ve halkımızın spor, dinleme vb. aktivite amaçlı kullanılması nedeniyle mangal ve semaver yakılmasının yasaklanmasını, 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesinin (b) bendi uyarınca Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

10-Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğümüzce yol katılım payında kullanılmak üzere 2022 yılına ait Belediye Hizmetleri karşılığı alınacak bedelin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ıncı maddesi çerçevesinde miktar ve tutarın belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

11- Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 44 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, 22 ada ve 354 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 38,49 m² ihdas taşınmazının, Nihat AKTAŞ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

12- Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, ada:687, parsel:13’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 51,84 m² ihdas taşınmazının, Yunus SAYAR’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

13- Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 48 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, ada:2393, parsel:23’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 186,02 m² ihdas taşınmazının, Burhan ASLAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

14- Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 49 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, 1158 ada ve 31 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 957,99 m² ihdas taşınmazının, Abdullah ÖZHEKTİ’ye ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

15- Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

16- Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 58 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ada:5 Parsel:205-208-209-2011 nolu taşınmazların ruhsata uygun olmamasından kaynaklı bölgede imar planının düzeltilmesi hususunun görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 50 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda Mart ayı içerisinde larva ile mücadele çalışmalarını başlatması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

18- Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 52 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Mart ayı içerisinde belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte çalışma yaparak Kadınlar günü ve yaşlılar haftası ile ilgili etkinlikler yapılması hususunun görüşülmesi.

19-Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

20-Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

21-Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 55 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi ,

22-Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 56 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

23-Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 57 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 59 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi, Erciş yolu üzerindeki plastik fabrikasının yanında ve toplantıcıların önündeki tüp durağının yanında kurulacak iki baz istasyonu ile ilgili hususun görüşülmesi.

25-Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunun görüşülmesi,

26-Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 62 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri getirilmesi hususunun görüşülmesi,

27-Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 65 sayılı kararı ile Ekoloji komisyonuna havale edilen;   Kuraklık sebebiyle Vangölünde oluşan su çekilmelerinin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi.

28- Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 66 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Kırsal mahallelerimizde boşatılmış, içinde oturulmayan yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

29-Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 68 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılması hususunun görüşülmesi .

30-Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 69 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik, onların temel sorunlarının tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

31-Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 72 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi, Gedikbulak Mahallesi isminin Canik mahallesi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı