İlkelerimiz

#

• İnsan odaklı hizmet,
• Katılımcı yönetim,
• Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
• Güvenilirlik,
• Hesap verilebilirlik,
• Adil ve dengeli hizmet,
• Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlı,
• İnsan haklarını gözeten,
• Hizmetlerinde dezavantajlı kesimleri de gözeten,
• Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan, sosyal bir belediye
• Hayvan haklarını gözeten,
• Planlı çevreci bir kalkınma,
• Fırsat eşitliğini savunan ve gözeten,
• Yerel ekonominin gelişimi konusunda bilinçlendirici,
• Sivil Toplum ve kitle örgütlerini destekleyen, ortak projeler yapan ve yürüten,
• Sürdürülebilir ve kalıcı  projeler uygulayan,
• Dünya kenti olmayı hedefleyen,
• Çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik.