2022 Şubat Ayı Karar Özeti

2022 Şubat Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2022 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:01.02.2022

KARAR NO:24

İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.02.2022

KARAR NO:25

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi 139 ada, 406 parsel ’de bulunan 26.736,25 m2 ‘lik arsanın 473/6684 payın hisse sahibi Mahmut ADIYAMAN,  kendisine ait 1.916,30 m2 taşınmazının diğer tapu hissedarlarına yol olarak kullanılmak şartıyla belediyemize bedelsiz olarak bağış yapılması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.02.2022

KARAR NO:26

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunda, çalışmaların sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:02.02.2022

KARAR NO:27

Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:02.02.2022

KARAR NO:28

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.02.2022

KARAR NO:29

          Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:02.02.2022

KARAR NO:30

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2022

KARAR NO:31

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2022

KARAR NO:32

          Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçemiz sınırlarında yer alan üniversite hastanesinde sabah saatlerinde sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle ortak çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2022

KARAR NO:33

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi ile ilgili raporda komisyonların çalışmalarına devam ettiği ve çalışmaların sonuçlanmadığı, bu itibarla Komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2022

KARAR NO:34

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Şemsibey mahallesinde yapılmış imar planları ile dönüşümünün mümkün olabileceğini düşündüğü diğer afet konutları ile ilgili de çalışmalar yürütmek, ayrıca kent estetiği ve kentsel dönüşüm açısından yapılabilinecek çalışmalar için Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.   

KARAR TARİHİ:03.02.2022

KARAR NO:35

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline dönüştürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:03.02.2022

KARAR NO:36

          Ekoloji komisyonuna havale edilen;   Kuraklık sebebiyle Van Gölünde oluşan su çekilmelerin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2022

KARAR NO:37

          Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Pandemi salgını nedeniyle, Belediyemiz İşletmelerine kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı ile alakalı komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, konu ile ilgili komisyonların tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:04.02.2022

KARAR NO:38

Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ’ın Meclis Başkanlığına grubu adına vermiş olduğu sözlü önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Seyrantepe ve Akköprü mezarlıklarının yürüme yolları ile su yollarının yeterli olmadıkları, bu hususta Belediyemizce yapılabilecek bir işlem olup olmadığı hususunda çalışma yapılması, mezarlık hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesinde olduğundan Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurulması yönünde çalışma yapılması ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2022

KARAR NO:39

Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ’ın, Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarihli birleşimde verdiği sözlü önergede;  5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Belediye Meclisinin 2022 yılı içinde bir ay tatil edilmesine ilişkin alınan meclis kararının iptali istemi ile ilgili sözlü önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakere neticesinde ;

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü gereğince 2022 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesine ilişkin kararın yeniden görüşülmek üzere gündeme alınmasına;  Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:04.02.2022

KARAR NO:40

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2022

KARAR NO:41

            Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2022

KARAR NO:42

            Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak hangi alanda ne tür ihtiyaçlarının olduğunun, bununla beraber hangi kurumun ne tür yardımlardan ne ölçüde fayda sağlanacağı hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.