2022 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

2022 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/07/2022-09:00

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve 134 sayılı yazısı ile gündeme alınan;  2022 yılı “Ek Ödenek “ talebinin görüşülmesi.             

3- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.06.2022 tarih ve 200 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi 0 Ada ve 3170 Parsel numaralı mera taşınmaz üzerine ek’te koordinat bilgileri verilen alana (kapsayacağı alanın) alıcı/verici direğini konumlandırmak için, gerekli izinlerin alınması talebinin görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.06.2022 tarih ve 201 sayılı yazısı ile gündeme alınan;  Van İli Tuşba İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi  ada:9, parsel:21’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 279,33 m2 ihdas taşınmazının, Saadetler İnşaat  Pet.Ürün.Oto.İth.İhr.San.Tic.

Ltd.Şti.’ne ait satış konulu dilekçeye istinaden Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi 963 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallesi S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Ada:2281Parsel:2-3 nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 158 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1325  Parsel:17 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 159 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Zafer DEDEOĞLU ve ortaklarına ait Ada:133 Parsel:18 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 160 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:930 Parsel:57 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1753 Parsel:7 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 162 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesi Ada:108 Parsel:10-11(eski 1970 parsel) nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Yalnızağaç ve Kozluca Mahallelerinde sınır çizgisinin net olmadığı bu sebeple mahalleler arasında sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Kozluca Mahallesi – ada 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086 nolu parsellerin aslında Yalnızağaç Mahallesi, Kozluca Mahallesi – ada 678 ve 679 nolu taşınmazların ise olması gerektiği gibi Kozluca mahallesi sınırlarında olduğu, bu durumun Meclis Kararına bağlanılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi Ada:1386 Parsel:9, Ada:1110 Parsel:6-7, Ada:1110 Parsel:6, Ada:1111 Parsel:4, Ada:1182 Parsel:9, Ada:1182 Parsel:8 nolu taşınmazların güney tarafında bulunan kadastro yolu ile imar yolu arasında uyuşmazlık bulunduğu ve mağduriyet yaşandığı bu sebeple imar yolunun kadastro yoluna kaydırılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 146 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Van İli, Tuşba İlçesi, Topaktaş Mahallesi 111 Ada, 8 Parsel 77.850,00 m2 yüzölçümlü, 144 ada, 18 parsel 565.483,71 m2 yüzölçümlü ile 114 ada ve 16 parsel 175.000,87 m2’ lik yüzölçümlü taşınmaz  mera alanları üzerinde, S.S.Mobilya ve Mefruşatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından, İlimiz ve İlçemize hizmet noktasında büyük katkı sağlayacak bir Mobilya Çarşısı kurmak yönünde proje yapılması talebinin görüşülmesi.

15- Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 147 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi  Akköprü Mahallesi Ada:22, Parsel:313-314-315-316-318-319 Abdurrezak İYİSON adına kayıtlı taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı ve yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasından geçen 7 metrelik imar yolunun yine taşınmazlar içerisinde geçirilerek güneye kaydırılması talebinin görüşülmesi.

16-Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 163 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde birden fazla bölgede faaliyet gösteren çeşitli meslek gruplarının tespiti ve toplulaştırılması konusunda çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 165 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Yılı denetim raporunda belediyemizin vergi gelirlerinin tahsilat oranının düşük olduğu görülmektedir. Belediyemizin vergi gelirlerinde tahsilat oranının artırılması için çalışma yapması hususunun görüşülmesi.

18- Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 166 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Meslek Odalarının Bölge ekonomisine yarar sağlayacak projeleri hakkında toplumu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi.

19- Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Doğal afetler kapsamında olan Bölgemizde heyelan riskinin olup olmadığının araştırılması ve heyelan riski var ise; heyelandan korunma yollarının araştırılması hususunun görüşülmesi.

20- Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 169 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin Ekonomik değerlerinin Bölge halkına ve Ülke ekonomisine kazandırmak üzere; Sığır ve Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve verilen kamu ve hibe desteklerinin topluma ulaştırılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

21- Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 170 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Son yıllarda nüfusun artışı ile beraber suya olan gereksinim artış göstermiştir. Suların bilinçsizce gereğinden fazla tüketimi sonucunda yer altı, yüzey ve kaynak sularında belirgin bir azalma söz konusu olmaktadır. Özellikle tarımda su israfını önlemek ve kaçak kullanımların önüne geçmek adına yeni teknolojiler kullanılması gereklilik arz etmektedir. Bu teknolojik yöntemler damla sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemi, Min-Spring yöntemi, toprakaltı sulama yöntemi şeklinde sıralanabilir, ilçemiz sınırları içerisinde suyu doğru yönetmek adına özellikle tarımda sulamada vatandaşlarımızı teknolojik yöntemlerle özendirmemiz gerekmektedir. Konu ile ligli çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

22- Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 171 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda larva ile mücadele çalışmalarının başlatması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

23-Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 172 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediye hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

24-Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 173 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

25-Belediye Meclisinin 10.06.2022 tarih ve 175 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan hukuki sorunlu arazi ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve arabuluculuğu konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılması hususunun görüşülmesi.

26-Belediye Meclisinin 10.06.2022 tarih ve 176 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortak projeler yapmak ve bu projelere katılımı arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

27-Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 143 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde; bakıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak bunların ev temizliğinin yapılması ayrıca dışarıya çıkacak durumu olmayanların traş hizmetinin yapılması hususunun görüşülmesi,

28-Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 143 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde; yardıma muhtaç ailelerin tespiti yapılarak gerek belediyemiz gerekse başka kurumların vasıtasıyla yardımlar yapılması için hususunun görüşülmesi,

29-Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih ve 143 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde; Okulların tatil olmasıyla beraber gençlere yönelik olarak tiyatro, müze gezileri, sportif etkinliklerin düzenlenmesi  ve yaz kurslarının açılmasına yönelik faaliyetlerin  yapılması hususunun görüşülmesi,

30-Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 167 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizin kırsal mahallelerinde hayvan sağlığına yönelik belediyemiz tarafından hangi çalışmaların yapıldığının tespiti hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı

 

 

                        

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı