2022 Mart Ayı Karar Özeti

2022 Mart Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2022 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:43

Fen İşleri Müdürlüğümüzce yol katılım payında kullanılmak üzere 2022 yılına ait Belediye Hizmetleri karşılığı alınacak bedelin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarın belirlenmesi teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.    

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:44

İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, 22 ada ve 354 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 38,49 m² ihdas taşınmazının, Nihat AKTAŞ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:45

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü gereğince Belediye Meclisinin 2022 yılı Temmuz ayında tatil edilmesi ile ilgili Belediye Meclisinden alınan 03.01.2022 tarih ve 1 sayılı kararının iptal edilmesine,

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2022 yılı içerisinde meclisin tatil yapılmamasına;  Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:46

İlimiz Tuşba İlçesi Bardakçı TOKİ konutlarının 3000 kişiden oluştuğu, sitenin Bardakçı Mahallesi Muhtarlığına bağlı olduğu, Bardakçı 2. Etap TOKİ konutlarının da mayıs ayında tamamlanacağı bu sebeple bu sayının yükseleceği belirtilerek buna ilişkin çalışmaların halen devam ettiğinden dolayı konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülmesine; yukarıda belirtilen hususların ikmalinden sonra konunun yeniden meclis gündemine alınmasına; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:47

Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, ada:687, parsel:13’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 51,84 m² ihdas taşınmazının, Yunus SAYAR’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:48

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, ada:2393, parsel:23’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 186,02 m² ihdas taşınmazının, Burhan ASLAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.  

KARAR TARİHİ:01.03.2022

KARAR NO:49

  İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, 1158 ada ve 31 numaralı parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 957,99 m² ihdas taşınmazının, Abdullah ÖZHEKTİ’ye ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:50

Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Murat DARĞIN’ın Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrisinek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda Mart ayı içerisinde larva ile mücadele çalışmalarını başlatması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:51

Belediye Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ’ın,  Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına verdiği sözlü önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

Tuşba ilçesi, Gedikbulak Mahallesi isminin Canik mahallesi olarak değiştirilmesi talebine ilişkin önergenin incelenerek rapora bağlamak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna Müşterek çalışma yapmak üzere havalesine; Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:52

Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Azad GÜLENGÜL’ün Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

Mart ayı içerisinde belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte çalışma yaparak Kadınlar günü ve yaşlılar haftası ile ilgili etkinlikler yapılmasına ilişkin önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Müşterek çalışma yapmak üzere havalesine;  Oy birliği ile karar verildi .

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:53

            İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunda, çalışmaların sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:54

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:55

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:56

          Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:02.03.2022

KARAR NO:57

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:58

Van ili Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ada:5 Parsel:205-208-209-2011 nolu taşınmazların ruhsata uygun olmamasından kaynaklı bölgede imar planının düzeltilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.    

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:59

Belediye Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ’ın,  Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına verdiği sözlü önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            Tuşba ilçesi, Erciş yolu üzerindeki plastik fabrikası yanı ile toplantıcıların önündeki tüp durağının yanında kurulacak iki baz istasyonu ile ilgili önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:60

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi ile ilgili,  komisyonun yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı olarak çalışması ve Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:61

          Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçemiz sınırlarında yer alan üniversite hastanesinde sabah saatlerinde sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle ortak çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:62

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri getirilmesi hususunda; Şoförler ve Nakliyeciler tarafından oluşturulan kooperatif yöneticileri ile görüşmeler yapmak ve Van Büyükşehir Belediyesinde konunun takipçisi olabilmek için Komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:63        

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Şemsibey mahallesinde yapılmış imar planları ile dönüşümünün mümkün olabileceğini düşündüğü diğer afet konutları ile ilgili de çalışmalar yürütmek, ayrıca kent estetiği ve kentsel dönüşüm açısından yapılabilinecek çalışmalar yapılması hususunda,  komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporu yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:64        

          Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline dönüştürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2022

KARAR NO:65

            Ekoloji komisyonuna havale edilen; Kuraklık sebebiyle Van Gölünde oluşan su çekilmelerinin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:66

          Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Ali DAYAN’ın Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            Kırsal mahallelerimizde boşatılmış, içinde oturulmayan yapıların, yıkılması ve enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel  Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:67

            Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edilen;   Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Seyrantepe ve Akköprü mezarlıklarının yürüme yolları ile su yollarının yeterli olmadıkları bu hususta Belediyemizce yapılabilecek bir işlem olup olmadığı hususunda çalışma yapılması, mezarlık hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesinde olduğundan Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurulması yönünde çalışma yapılması hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:68

  Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmaların sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:69

          Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:70

          Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak hangi alanda ne tür ihtiyaçlarının olduğunun, bununla beraber hangi kurumun ne tür yardımlardan ne ölçüde fayda sağlanacağı hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:71

            İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:04.03.2022

KARAR NO:72

            Tuşba ilçesi, Gedikbulak Mahallesi isminin Canik mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.