Hizmetlerimiz

#
 • Ulaşım Hizmetleri
  • Asfalt

  • Stabilize

  • Tesviye

  • Yol Bakım ve onarımı

  • Karla Mücadele

  • Yol Altyapı Hizmetleri

 • Çevre Koruma Hizmetleri
  • Çevre Kontrol

  • Çevre Koruma

 • İmar ve Şehircilik Hizmetleri
 • Plan ve Proje Hizmetleri
 • Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
 • İl Envanter Hizmetleri
 • Ulusal ve Uluslararası fonlara Proje hazırlama ve yürütme
 • Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri
 • Sosyal Etkinlikler
 • Halk Sağlığı Kontrol Hizmetleri
 • Nikah Hizmetleri
 • Haşere Mücadele Hizmetleri
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri
 • Turizm ve Tanıtım Hizmetleri
 • Yasayla verilen diğer görevler.