2022 Mart Ayı Mutat Toplantısı

2022 Mart Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Mart Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/03/2022-09:30

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.02.2022 tarih ve 31 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi Bardakçı TOKİ konutlarının 3000 kişiden oluştuğu, sitenin Bardakçı Mahallesi Muhtarlığına bağlı olduğu, Bardakçı 2. Etap Toki konutlarının da mayıs ayında tamamlanacağı bu sebeple bu sayının yükseleceği belirtilerek daha iyi hizmet alabilmek adına sitelerinin ve Bardakçı 2. Etap TOKİ konutlarının Bardakçı Mahallesi Muhtarlığından ayrılarak yeni

bir bağımsız muhtarlık oluşturulması hususunun görüşülmesi.

3-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.02.2022 tarih ve 41 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, ada:687, parsel:13’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda

oluşan 51,84 m² ihdas taşınmazının, Yunus SAYAR’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

4-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.02.2022 tarih ve 42 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, ada:2393, parsel:23’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 186,02 m² ihdas taşınmazının, Burhan ASLAN’a ait satış konulu dilekçeye

istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

5- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.02.2022 tarih ve 47 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, 1158 ada ve 31 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 957,99 m² ihdas taşınmazının, Abdullah ÖZHEKTİ’ye ait satış konulu dilekçeye

istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği

hususunun görüşülmesi.

7-Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması

ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

8-Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar

Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

9-Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 28 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve

toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi ,

10-Belediye  Meclisinin  02.02.2022  tarih  ve  29  sayılı  kararı  ile  Engelliler  Komisyonuna havale

edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı,

 

engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının

araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

11-Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 30 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve

kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

12-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 31 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması

gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 32 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçemiz sınırlarında yer alan üniversite hastanesinde sabah saatlerinde sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı için

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle ortak çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

14-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 33 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi hususunun

görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Şemsibey mahallesinde yapılmış, imar planları ile dönüşümünün mümkün olabileceğini düşündüğü diğer afet konutları ile ilgili de çalışmalar yürütmek, ayrıca

kent estetiği ve kentsel dönüşüm açısından yapılabilinecek çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi,

16-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen;

Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır.  İskele  Sahilinin eski  temiz  haline  dönüştürülmesi  konusunda  çalışmanın ne  aşamada  olduğu

büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

17-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 36 sayılı kararı ile Ekoloji komisyonuna havale edilen; Kuraklık

sebebiyle Vangölünde oluşan su çekilmelerin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi.

18- Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora

bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Seyrantepe ve Akköprü mezarlıklarının yürüme yolları ile su yollarının yeterli olmadıkları bu hususta Belediyemizce yapılabilecek bir işlem olup olmadığı hususunda çalışma yapılması, mezarlık hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesinde olduğundan Büyükşehir Belediyesi  ile irtibat  kurulması  yönünde çalışma  yapılması

hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarih ve 39 sayılı kararı ile gündeme alınan;   5393 sayılı Belediye Kanunun

20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü gereğince Belediye Meclisinin 2022

yılı Temmuz ayında tatil edilmesi ile ilgili Belediye Meclisinden alınan 03.01.2022 tarih ve 1 sayılı kararının yeniden görüşülmesi.

20- Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale

edilen; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yapılması hususunun görüşülmesi .

21-Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna

havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik, onların temel sorunlarının tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarih ve 42 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler

Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak hangi alanda ne tür ihtiyaçlarının olduğunun, bununla beraber hangi kurumun ne tür yardımlardan ne ölçüde fayda sağlanacağı hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı