2022 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

2022 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Şubat Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/02/2022-09:30

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.01.2022 tarih ve 22 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  6085 ayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen ‘2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporun  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

3-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2022 tarih ve 22 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

4- Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 2 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi 139 ada, 406 parsel ’de bulunan 26.736,25 m2 ‘lik arsanın 473/6684 payın hisse sahibi Mahmut ADIYAMAN kendisine ait 1.916,30 m2 taşınmazının diğer tapu hissedarlarına yol olarak kullanılmak şartıyla belediyemize bedelsiz olarak bağış yapmak istemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 18. Maddesinin (g) bendi (Şartlı bağışları kabul etmek) hükmüne istinaden gerekli meclis kararının alınması hususunun görüşülmesi,

5-Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 22 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Pandemi salgını nedeniyle, Belediyemiz İşletmelerine kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi.

7-Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 4 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

8-Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 6 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi ,

9-Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 7 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

10-Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 8 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

11-Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 9 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunun görüşülmesi,

12-Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçemiz sınırlarında yer alan üniversite hastanesinde sabah saatlerinde sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle ortak çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 11 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

14-Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 12 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Şemsibey mahallemizde yapılmış, imar planları ile dönüşümünün mümkün olabileceğini düşündüğü diğer afet konutları ile ilgili de çalışmalar yürütmek, ayrıca kent estetiği ve kentsel dönüşüm açısından yapılabilinecek çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline döndürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

16-Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 14 sayılı kararı ile Ekoloji komisyonuna havale edilen;   Kuraklık sebebiyle Vangölünde oluşan su çekilmelerin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 16 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yapılması hususunun görüşülmesi .

18-Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 18 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik, onların temel sorunlarının tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 19 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak hangi alanda ne tür ihtiyaçlarının olduğunun, bununla beraber hangi kurumun ne tür yardımlardan ne ölçüde fayda sağlanacağı hususunun görüşülmesi,

 

 

 

              Havva DURAN

                                     Belediye Başkan V.