2022 Nisan Ayı Karar Özeti

2022 Nisan Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2022 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:04.04.2022

KARAR NO:73

Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ada:139 Parsel:395-394 nolu taşınmazlarda mevcut duruma uygun ifraz ve tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar verildi.    

KARAR TARİHİ:04.04.2022

KARAR NO:74

Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi 963 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebinin ilgi mahkeme kararı doğrultusunda, incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.04.2022

KARAR NO:75

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince encümen üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama ve ad çekme (kura)  sonucu Hava DURAN (16), Siracettin ÜNLÜ(16), Baha SOYYİĞİT (kura) Belediye Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

KARAR TARİHİ:05.04.2022

KARAR NO:76

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi uyarınca hazırlanan Tuşba Belediyesi Başkanlığının 2021 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne; oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.04.2022

KARAR NO:77

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi 0 Ada, 2802 Parsel numaralı 779.262,64 m²’lik taşınmazdan, 25.000,00 m²’lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından “Sokak Hayvanları Bakımevi” yapılması için tahsisinin istenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.04.2022

KARAR NO:78

Van İli, Tuşba İlçesi, Arısu Mahallesi 101 Ada ve 80 Parsel numaralı mera taşınmazında bulunan Güneş Enerji Santralinin altyapı ve sulama kanal drenaj sistemleri için, civarda bulunan sulama kanallarına yağmur sularının tahliyesinin yapılması için, Arısu Mahallesinde bulunan 101 Ada ve 79 Parsel numaralı mera taşınmazın, Tuşba Belediyemize tahsisinin yapılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.04.2022

KARAR NO:79

İlçemiz merkezinde hızla artan nüfus neticesinde değişen ihtiyaçlar, görüntü ve ses kirliliğinin önlenmesi amacıyla sınırlarımızda faaliyet gösteren Van Hububatçılar Sitesi iş yerinin taşınması zaruri bir hal almıştır. Beyüzümü Mahallesi, 1886 parselde yer alan 140.000,00 mlik mera vasıflı taşınmazın Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması  talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.  

KARAR TARİHİ:05.04.2022

KARAR NO:80

Van ili, Tuşba ilçesi, Mollakasım Mahallesi 169 Ada, 88 parselde, 50.000,00 m2 taşınmaz üzerine kurulu olan vatandaşlarımıza hizmet amacı güden Mavi Bayraklı Halk Plajı ikinci etabıyla birlikte 2022 yılına hazır hale getirilmiştir. Mavi Bayraklı Halk Plajının belirli kriterleri uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kriterlerin çoğunda sağlık, temizlik ve güvenlik ön plandadır. Bu kapsamda Mavi Bayraklı Halk Plajında, yanıcı – yakıcı maddeler kullanılmaması,  vatandaşlarımızın dumandan olumsuz etkilenmemesi, alanda bulunan yeşil alan ve ağaçların zarar görmemesi için mangal yakma ve semaver tarzı uygulanmaların yasaklanması zaruri bir hal almıştır. Diğer taraftan Mavi Bayraklı Halk Plajının piknik ve mesire alanı statüsünde olmaması ve halkımızın spor, dinleme vb. aktivite amaçlı kullanılması nedeniyle mangal ve semaver yakılmasının yasaklanmasını, 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesinin (b) bendi uyarınca uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO:81

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca,  İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Ekoloji Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Ekonomi Değerler ve Temel Haklar Komisyonu, Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Bağımlılık Komisyonu olmak üzere 17 (onyedi) ihtisas komisyonu kurulmasına, komisyon üyelerinin bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5’er meclis üyesinden oluşturulması kabul edildikten sonra yapılan işari oylamada; aşağıda adı, soyadı belirtilen üyelerin seçilmesi uygun görülmüştür . 

 

     

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI (NİSAN-2022)

 

 

 

İmar ve Şehircilik Komisyonu

1-Ümit KANAN

 2-Mahmut EKİNCİ

 3-Ayşe MİNAZ

4-Servet AKTAŞ

 5- Vehbi AKYÜREK

Plan ve Bütçe Komisyonu

1-Siracettin ÜNLÜ

 2-Azad GÜLENGÜL

 3-Murat KAÇMAZ

4-Hatice KİYE

 5-Hasan HANDİL

 

Hukuk Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

 2-Mehmet Şirin MARAL

 3-Fırat LAÇİN

4-Devlet ÇİFTÇİ

 5-Vehbi AKYÜREK

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

1-Siracettin ÜNLÜ

 2-Havva DURAN

 3-Naci ENTEROĞLU

4-Hanım AKKOŞ

 5-Hüseyin SOYALP

 

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu

1-Zübeyir YILDIBAŞ

 2-Mehmet Şirin MARAL

 3-Hanım AKKOŞ

4-Hatice KİYE

 5-Hüseyin SOYALP

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

1-Siracettin ÜNLÜ

 2-Havva DURAN

 3-Naci ENTEROĞLU

4-Songül IŞIK

 5-Fevzi BUDAK

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

1-Murat DARĞIN

 2-Nuri ARVAS

 3-Songül IŞIK

4-Pakize DEMİR

 5-Hüseyin SOYALP

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu

1-Murat DARĞIN

 2-Azad GÜLENGÜL

 3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

 5-Hasan HANDİL

 

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu

1-Ümit KANAN

 2-Mahmut EKİNCİ

 3-Münür MAVİŞ

4-Pakize DEMİR

 5-Vehbi AKYÜREK

Engelliler Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

 2-Nuri ARVAS

 3-Fırat LAÇİN

4-Devlet ÇİFTÇİ

 5-Fevzi BUDAK

 

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

 2-Nuri ARVAS

 3-Murat KAÇMAZ

4-Hatice KİYE

 5-Fevzi BUDAK

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu

1-Aziz DENİZ

 2-Mehmet Şirin OFLAS

 3-Kemal YILDIRIM

4-Orhan ÇİDAL

 5-Enver ERGİNYÜREK

 

Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonu

1-Aziz DENİZ

 2-Mehmet Şirin OFLAS

 3-Kemal YILDIRIM

4-Orhan ÇİDAL

 5-Enver ERGİNYÜREK

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

1-Aziz DENİZ

 2-Mehmet Şirin OFLAS

 3-Kemal YILDIRIM

4-Orhan ÇİDAL

 5-Enver ERGİNYÜREK

 

Yaşlılar ve Çocuk Hakları  Komisyonu

1-Havva DURAN

 2-Siracettin ÜNLÜ

 3-Naci ENTEROĞLU

4-Hanım AKKOŞ

 5-Hüseyin SOYALP

Ekoloji Komisyonu

1-Murat DARĞIN

 2-Azad GÜLENGÜL

 3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

 5-Hasan HANDİL

 

Bağımlılık Komisyonu

1-Nuri ARVAS

 2-Mehmet Şirin MARAL

 3-Münür MAVİŞ

4-Pakize DEMİR

 5-Fevzi BUDAK

 

 

           

 

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO:82

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, 22 ada ve 354 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 38,49 m² ihdas (nakıs)  taşınmazının; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Madde doğrultusunda satışının yapılması ve satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO:83

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi,  687 ada, 13 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 51,84 m² ihdas (nakıs)  taşınmazının; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Madde doğrultusunda satışının yapılması ve satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO:84

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, 2393 ada ve 23 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 186,02 m² ihdas (nakıs)  taşınmazının; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Madde doğrultusunda satışının yapılması ve satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO:85

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği ile ilgili, komisyonlarca olabilirlik noktasında en uygun çalışmanın yapılarak konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO:86        

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;Van ili Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:5 Parsel:205-208-209-201 nolu taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında revizyon yapılması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:87

Belediye Meclis Başkanlığına 07.04.2022 tarihli birleşimde verilen önergelerin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporların müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:88

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunda, çalışmaların sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:89

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri getirilmesi hususunda; Komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:90

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğümüzce yol katılım payında kullanılmak üzere 2022 yılına ait Belediye Hizmetleri karşılığı alınacak bedelin 01.11.2021 tarih ve 287 sayılı Meclis kararı ile belirlenmesi nedeniyle yeni bir kararın alınmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:91

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda larva ile mücadele çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:92

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Mart ayı içerisinde belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte çalışma yaparak Kadınlar günü ve yaşlılar haftası ile ilgili etkinlikler yapılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:93

Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:94

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:95

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:07.04.2022

KARAR NO:96

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2022

KARAR NO:97

Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Havva DURAN ve Hanım AKKOŞ’un Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            Belediyemiz bünyesinde gençlere yönelik yapılacak olan spor ve diğer etkinlikler için neler yapılabilir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yapılması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2022

KARAR NO:98

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçesi, Erciş yolu üzerindeki plastik fabrikası yanı ile toplantıcıların önündeki tüp durağının yanında kurulacak iki baz istasyonu ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2022

KARAR NO:99

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi ile ilgili, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.