X-RAY CİHAZI ALIMI

X-RAY CİHAZI ALIMI
VAN İLİ  
TUŞBA BELEDİYESİ  
   
         
KONU X-RAY Cihazı Alımı …. /12/ 2020  
                       
  Aşağıdaki Cinsi ve Miktarı Yazılı Emtia 4734 sayılı K.İ.K 22/d maddesine göre Doğrudan     
Temin usulüyle alınacaktır. Satın alınacak emtianın hangi fiyatlarla verileceğine dair teklifinizi 24/12/ 2020  
tarihine kadar saat 14,00 kadar Tuşba Belediyesi İhale ve Satın Alma Bürosuna teslim edilecektir.    
                       
           
NOT   :                        
1 Teklif KDV hariç olarak bildirilecektir.              
2 Teklife karşı bir imza konulacaktır.          
3 Satın alınacak emtia …. /…./ 2020 tarihine kadar teslim edilecektir.        
4 Teklif' te eksik kalem verenlerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.      
  YAPTIRILACAK MAL/VE HİZMETİN TEKLİF EDİLEN  
S.No Malın Cinsi Miktar Birim B.Fiyatı Tutar  
1 X-RAY Cihazı  1 Adet