BAŞKAN AKMAN MEGA PROJEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN AKMAN MEGA PROJEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN AKMAN MEGA PROJEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

 

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van’ın mega projelerinden biri olan ‘İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap’ ek yapım işi çalışma alanında incelemelerde bulundu.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje alanında beraberinde bulunan Başkan Yardımcısı Hasan Handil ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Akman, Van’a ve Tuşba’ya vizyon katacak projenin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

 

Başkan Akman, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan; 7161 Sayılı Kanun’un Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.nci Maddesi ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4.üncü maddesine göre; imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve idarelerin onayına bağlı olarak fesih, tasfiye veya devir edebilir’ esası dayanak gösterilerek feshi gerçekleştirildi.

 

‘İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Yapım İşinin’ genelgeye istinaden fesih işlemlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Akman, “İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Yapım İşinin’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ‘Cazibe Merkezleri Destekleme’ programı kapsamında finanse ediliyor. Van’da iş sezonun kısa oluşu, Bakanlığın tanıdığı sürenin sınırlı oluşu ve Bakanlık tarafından gönderilen paranın tenkide olmaması gibi mücbir sebeplerden dolayı 18 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre ihaleyi yaptık. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve 100 bin metrekare alana sahip ve Van için önem taşıyan mega bir proje olan İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Yapım İşinin’ ihalesinin şeffaf, rekabete açık bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

 

16 Ağustos 2019 günü ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapılarak ilkbahardan beri ara verilen ek yapım işine tekrar başlandığını kaydeden Başkan Akman, toplam 100 günde tamamlanarak Tuşbalıları ve Vanlıların hizmetine sunulacak projenin titizlikle takip edildiğini dile getirdi. Başkan Akman, “Tamamıyla kamu yararı gözetilerek Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayınlandıktan sonra Van’da büyük projelere imza atan firmalar davet edilerek ihaleyi gerçekleştirdik. Tüm ihalelerimiz şeffaf ve kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır” şeklinde konuştu.