TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ 2 AY ARADAN SONRA OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ 2 AY ARADAN SONRA OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ 2 AY ARADAN SONRA OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

Tuşba Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 ay aradan sonra ilk kez olağan toplantısını yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugüne kadar, sadece bir defa olağanüstü toplanan Tuşba Belediye Meclisi, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez toplandı. Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri maskeli olarak sosyal mesafe düzenine uygun olarak oturdular.

Salona girişlerinde dezenfekten tutulan meclis üyeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu, Belediye’nin 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi’nin (b) Bendi ile aynı kanunun 64. Maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi uyarınca görüşülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2019 Yılı Denetim Raporu gibi önemli maddeler görüşüldü. Koronavirüs önlemleri nedeniyle salona belediye meclis üyelerinin dışında kimse alınmadı.