TUŞBA BELEDİYESİ İLE VAN ŞAİRLER VE YAZARLAR BİRLİĞİ ( VAYAB ) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN 1. ULUSAL “ŞEHRİ TUŞBA’DA ŞİİR ŞÖLENİ” ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TUŞBA BELEDİYESİ İLE VAN ŞAİRLER VE YAZARLAR BİRLİĞİ ( VAYAB ) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN 1. ULUSAL “ŞEHRİ TUŞBA’DA ŞİİR ŞÖLENİ”  ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

A) KONUSU:             Yarışmamızda konu “Şehri Tuşba’da Şiir Şöleni ” olup ölçü sınırlaması yoktur.

B) TÜRÜ:       Şiir Yazma Yarışması

C) AMACI:     Van’ın 100. Kurtuluş yıldönümü münasebetiyle  Tuşba’nın Van’ımızın eski ismi olması ,Van’ın kültürünü ,tabii zenginliklerini , tarihini,  geleneklerini, göreneklerini anlatmak, bu zengin mirası kalıcı hale getirmek ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla Van’ı ve Van Yöresini Anlatan Şiir yarışması geleneksel hale getirmek amacıyla birincisini düzenlemek; yarışma sonucunda şiir dosyası oluşturularak zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılması ve  şiiri, edebiyata ve Van’ın kültürüne kazandırılması, Türkçemize ve  dilimize  hizmet etmesini sağlamaktır.

D) KAPSAM:             Yarışmada yaş sınırlaması yoktur. İsteyen herkes katılabilir. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Seçici kurul üyeleri ve üyelerin yakınları yarışmaya katılamaz.

E) YERİ: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

F) KATILIM ŞARTLARI:

 

1.    Her yarışmacı, yarışmaya en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim ve konu yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış şiirlerle başvuru yapılamaz.

2.    Yarışmaya başvurular info@tusba.bel.tr adresine iki dosya halinde olacaktır. İlk sayfada şiir(ler) ve rumuz yer alacaktır. Rumuz şiirin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacaktır. İkinci sayfada ise başvurucunun yazımız ekinde sunulmuş olan katılım dilekçesi yer alacaktır.

3.    Şiirler bilgisayarla Word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 Punto’yla yazılmış olmalı ve mail adresine dosya eki (PDF) olarak gönderilmelidir.

4.    Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen taraflarca bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

5.    Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

6.    Yarışmaya katılan eserler daha önce belirlenen kriterlere göre jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

7.    Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.


G) YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİRLER

• Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,
• Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış şiirler,
• Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,
• Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,
• T.C. Anayasası'na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

H) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Eserler 16 Mart 2018 tarihine kadar olan info@tusba.bel.tr  e-mail adresine gönderilebilecektir.

I) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
 

1.    Mustafa YALÇIN

2.    Prof.Dr. Zeki  TAŞTAN

3.    Doç.Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE

4.    Doç.Dr. Melih ERZEN

5.    Müştehir KARAKAYA

6.    Mustafa IŞIK

7.    Yaşar ADIYAMAN


İ) ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ


Değerlendirme Ölçütleri - Puan Değeri


Şiirin Özgünlüğü                                 20 Puan
Şiirin imge ve Çağrışım değeri          20 Puan
Şiirin ahenk değeri                              20 Puan
Temanın bütünlüğü                            10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu          10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi         10 Puan
Şiirin isminin içeriğiyle uyumu           5 Puan
Yazım kurallarının doğru kullanımı      5 Puan…


                                      TOPLAM     100 PUAN


J) DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ: 23 Mart 2018
K) ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülleri     : Cumhuriyet Altını+Kitap Seti
İkincilik Ödülleri       : Yarım Altını+Kitap Seti
Üçüncülük Ödülleri  : Çeyrek Altını+Kitap Seti
Tuşba Belediyesi Özel Ödülü: Çeyrek Altın +Kitap Seti

Mansiyon Ödülü      : Kitap Seti


L) ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ:

 

Ödül töreni 02 Nisan 2018 günü 100. Kurtuluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleşecek etkinlikler sırasında verilecektir.

 

1. ULUSAL “ŞEHRİ TUŞBA’DA ŞİİR ŞÖLENİ”

                          ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASIKATILIM DİLEKÇESİ

Tuşba Belediyesi İle Van Şairler Ve Yazarlar Birliği ( VAYAB ) tarafından organize edilen 1. Ulusal “Şehri Tuşba’da Şiir Şöleni” temalı Şiir Yarışmasında değerlendirilmek üzere gönderdiğim …………………………… rumuzunu taşıyan eser(ler) bütünüyle kendime aittir.


            1. Ulusal “Şehri Tuşba’da Şiir Şöleni ” Ödüllü Şiir Yazma Yarışması Şartname Hükümlerini Aynen Kabul Ve Taahhüt Ettiğimi Arz Ederim.     …/…/2018


Adı ve Soyadı…...:
Doğum Tarihi……:
Doğum Yeri….…..:
TC Kimlik No….…:
Adresi……………:
Tel …………….…:
E-Posta……….…: