652247988 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi 0 ada 321 nolu taşınmazlar

652247988 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik  Mahallesi 0 ada 321  nolu taşınmazlar

652247988 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik  Mahallesi 0 ada 321  nolu taşınmazlar üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 03.09.2020  tarih ve 162 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 17.11.2020 tarih ve 246 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.