UİP-34451,1 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Yeşilsu Mahallesi Parsel:1090 numaralı Rifat ASLAN’a ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

UİP-34451,1 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Yeşilsu Mahallesi Parsel:1090 numaralı Rifat ASLAN’a ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

          UİP-34451,1 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Yeşilsu Mahallesi Parsel:1090 numaralı Rifat ASLAN’a ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 05.10.2018  tarih ve 280 sayılı kararı kararı ile kabul  edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.01.2019 tarih ve 21 sayılı kararı ile onaylanmış  olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü ilan panosunda 13/02/2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.