UİP-26192,1 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:355, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz

UİP-26192,1 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:355, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz

 UİP-26192,1 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:355, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 04.10.2018  tarih ve 278 sayılı kararı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.01.2019 tarih ve 27 sayılı kararı ile  onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 07/02/2019 tarihi itibariyle 30(otuz)  gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.