UİP-33544 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz

UİP-33544 plan işlem numarası ile kayıtlı olan  Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz

 UİP-33544 plan işlem numarası ile kayıtlı olan  Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 276 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince  Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.01.2019 tarih ve 28  sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  ilan panosunda 07/02/2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.