325 ARAÇLIK OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ

325 ARAÇLIK OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ

 

T.C.

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

PAZARLIK İLANI

 

 

           2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan ancak 05.10.2018 Tarihinde uygun teklif verilmediğinden İdare yararı gözetilerek 2886 sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca pazarlıkla kiraya verilmesine karar verilen Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, İskele (Melen) Mahallesi Pafta:177, Ada:648, Parsel:4 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı-Tren Rayları Bitişiği içerisinde bulunan 325 ARAÇLIK OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümenince yapılacaktır.

        Pazarlık İhalesi 24.09.2018-26.09.2018 Tarihli Bölge Gazetesinde yayınlanan esaslar dâhilinde yapılacaktır.

 

 

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

 

S.NO

İHALE İSMİ

3 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

 TEMİNAT TUTARI

İHALE GÜN

VE SAATİ

 1-

Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, İskele (Melen) Mahallesi Pafta:177, Ada:648, Parsel:4 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı-Tren Rayları Bitişiği içerisinde bulunan 325 araçlık Otoparkın kiraya verilmesi İşi

 

 

59.760,00 TL

 

 

 

Geçici Teminat: 1.792,80 TL

 

    Ek Teminat:

    30.000,00 TL

 

 

 

 

GÜN  :17.10.2018 

SAAT:10.30

 

 

 

İLAN OLUNUR.