BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA
 
 
15.06.2017 tarihli “vanhaberdar” isimli internet sitesinde ve “çaldıranajans” isimli internet sitesinde yer alan “AKP’li Özgökçe, Yolsuzluk Nedeniyle Hakkında Mahkemeye Zorla Getirme Kararı” başlıklı haber üzerine açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Asılsız ve yalan beyanlar içeren bu yayın ile Tuşba Belediye Başkanlığı’na yönelik bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılmak ve kamuoyunda kirli bir algı oluşturulmak istenmektedir. 
 
Yukarıda kaynağı ve başlığı verilen metinde bahsedilen yargılamanın konusu iftira edildiği gibi yolsuzluk değil, yolsuzluk olmamasına rağmen asılsız olarak yolsuzluk iddiasında bulunanlar için hakaret ve iftiradır.  Bilinçli bir şekilde kamuoyunda Belediye Başkanımızın yolsuzluk ile sanık olarak yargılandığı ve duruşmadan kaçtığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldığı algısı oluşturmak istenmiştir. Hâlbuki Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/147 Esas numaralı dosyasında Fevzi ÖZGÖKÇE, suçtan zarar gören Tuşba Belediye Başkanlığı adına müşteki olarak yer almaktadır. Mehmet DURSUN ve Oktay CANDEMİR ise Hakaret ve İftira suçlarından sanıklardır. Dolayısıyla lanse edildiği gibi söz konusu yargılama yolsuzluğa ilişkin olmayıp aksine yolsuzluk iftirası üzerine açılan “hakaret” ve “iftira” davasıdır.  
 
Kamuoyunun malumu olduğu üzere Belediye Başkanımızın annesinin YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürüyor olmasından ötürü ve vekil ile temsil de gerçekleştiğinden Sn. Fevzi Özgökçe duruşmaya katılamamıştır.  Mevzuatımıza göre yargılamalarda taraf teşkili için sanık da şikâyetçi de mahkeme huzurunda beyan vermek durumundadır. Sayın mahkeme bu yüzden şikâyetin devam edip etmediği, mahkeme katılma talebinin olup olmadığı konusunda suçtan zarar gören adına müşteki olan Belediye Başkanımızın beyanının alınması için önümüzdeki duruşma gününe özgü zorla getirme kararı vermiştir. Ayrıca ceza yargılamasında ceza alma tehdidi altında olmamasına rağmen müştekinin yargılamadan kaçması akıl ve mantık kurallarıyla bağdaşmayacağı da açıktır. Zorla getirme tedbirinin ceza yargılamasındaki yegâne amacı kendisine tebligat yapılmış olmasına rağmen duruşmaya bir takım sebeplerden ötürü katılamamış olan bütün herkes hakkında uygulanmakta olan taraf teşkilinin sağlanmasını amaçlayan bir tedbirdir.  Zorla getirme kararı duruşma günü için kişilerin kolluk görevlilerince, kendisine ait iletişim telefonundan kendisini duruşma öncesi aranarak, bir sonraki duruşmaya katılmasını kolaylaştırmak, duruşma tarihinin kişiye kolluk marifetiyle hatırlatılmasından ibarettir. Bu sayede yargılamanın gecikmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Hal böyle iken Belediye Başkanımızın müşteki olduğu, yani şikayetçi olduğu bir dosyada, bahse konu tarihte yapılan duruşmaya bir takım sebeplerden ötürü katılamamış olması durumunun haber malzemesi haline getirilmesini ve iyiniyet kurallarıyla bağdaşmayacak şekilde servis edilmesini esefle kınıyoruz. 
 
Yaptıkları haber iftira ve karalamadan öteye gitmeyen, sırf bu yüzden sanık olarak yargılandıkları dosyada dahi tekrar hakaret ve iftira eden Oktay Candemir ve Mehmet Dursun’un servis ettikleri metinde kamu yararı gözetmediği gibi bu yayın 150 bin civarında seçmeni de derinden üzmüştür. Şahısların yargılanmasında hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir. Ayrıca ikinci kez işlenen hakaret ve iftira suçu için de yeni bir suç duyurusu gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine…