UİP21011,4 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi

UİP21011,4 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi

UİP21011,4
plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey
Mahallesi Ada:718, Parsel:146 numaralı Urartu Eğitim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ ne ait
taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince
Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 17.08.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile onaylanmış
olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ilan panosunda 12.09.2018 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya
çıkarılmış ve ilan edilmiştir.