UİP21010,5 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Melen Mahallesi

UİP21010,5 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Melen Mahallesi

UİP21010,5
plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Melen Mahallesi
Ada/Parsel:642/25, Ada/Parsel:648/6, Ada/Parsel:647/1 numaralı taşınmazlar üzerinde
yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan
değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van
Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13.07.2018 tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanmış olup
plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ilan panosunda 03.09.2018 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya
çıkarılmış ve ilan edilmiştir.