Van Merkez Edremit (Otoyol) AT ve TİGH Projesi kapsamında Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlarda

Van Merkez Edremit (Otoyol) AT ve TİGH Projesi kapsamında Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlarda

Van Merkez Edremit (Otoyol) AT ve TİGH Projesi kapsamında Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlarda, 3083 sayılı Kanun ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış olan Bilgilendirme askısına esas yeni parselasyon planlarına ait pafta ve yeni mülkiyet listeleri 07/10/2021 tarihi itibariyle DSİ 17. Bölge Müdürlüğünde askıya asılmıştır.