Kamuoyuna Duyurulur

Kamuoyuna Duyurulur

Kamuoyuna 

Her ne kadar 27.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından, 21 kişi beden işçisi, 10 kişi güvenlik görevlisi ve 4 kişi şoför vasfında, toplamda  35 kişilik personel alımı planlanmış ve ilan edilmiş isede; daha sonra yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine konu tasarruf tedbirler kapsamında birçok kısıtlama getirilmiştir. 

Bu nedenle getirilen bu kısıtlamalar ve belediyemizin gelir kalemlerindeki öngörülmeyen azalmalar nedeniyle bu aşamada personel alımından vazgeçilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.